Gratis taxatie van onroerend goed door Lukinski

Hoeveel is uw eigendom (echt) waard? Percelen, meergezinswoningen, vastgoedportefeuille, wooncomplex, landbouwgrond, bosgrond, waterbronnen, hotels, de variatie aan vastgoedtypes is even divers als de verschillende voorraadtypes, net als het ontwikkelingspotentieel, wat helpt: een degelijke vastgoedtaxatie door een expert.

Wij taxeren uw eigendom gratis.

Wij zijn op zoek naar woningen in heel Duitsland, bij voorkeur in NRW / Hessen / RLP / Berlijn.

Stuur in de eerste stap altijd 1) woningtype, 2) vloeroppervlakte, 3) woonoppervlakte, 4) locatie, liefst met straat en huisnummer. Uw informatie is veilig bij mij en zal discreet bekeken worden, alleen door mij.

Voor afzonderlijke, bijzondere soorten onroerend goed (landbouw, bos, grondstoffen, hotel, enz.) raadpleeg ik interne deskundigen.

werbeagentur-lukinski-unterschrift-kugelschreiber
Stephan M. Czaja (Lukinski)

Grondslag voor de beoordeling: 6 factoren

Kort uitgelegd:

Stap 1: Type eigendom

Allereerst is het belangrijk te weten om wat voor soort onroerend goed het gaat. Want er zijn grote verschillen tussen de verschillende soorten huizen en flats, net zoals er later verschillen zijn in locatie. Denk maar aan het kleine rijtjeshuis, het vrijstaande huis en de grotere eigendommen de appartementsgebouwen en volledige wooncomplexen en vastgoedportefeuilles, zowel van verschillende eigendommen als van gemengd gebruik (eenvoudig gezegd, commercieel en residentieel in één). Condominiums verschillen ook, kijk maar naar het verschil tussen een omaflat en een loft.

Daarnaast zijn er natuurlijk de verschillende vormen van grond, bosgrond, landbouwgrond. En niet te vergeten, bijzonder vastgoed: van de commerciële vastgoedvorm van een hotel tot zorgvastgoed, ziekenhuis of zelfs winkelcentrum.

Stap 2: Ligging van de woning

Locatie, locatie, locatie! De eenvoudigste indeling is in A-, B- en C-locatie. Kent u onze Duitsland Rating al? Wij hebben alle Duitse steden met meer dan 50.000 inwoners in categorieën ingedeeld en beoordeeld. Lees hier meer:

  • Duitsland Rating

Stap 3: Vloer en leefruimte

Het verschil tussen vloeroppervlak en woonoppervlak is betrekkelijk snel uitgelegd. De vloeroppervlakte omvat (eenvoudig gezegd) alle bruikbare oppervlakte van de binnenruimten en overdekte ruimten. Het woongedeelte is dan uitsluitend het gedeelte dat voor bewoning kan worden gebruikt. Het vloeroppervlak omvat bijvoorbeeld ook het trappenhuis, of de gangen (in het huis) en kelders, alsmede zolders. Het woongedeelte omvat dan de typische slaapkamers, badkamers, woonkamer.

Stap 4: Jaar van de bouw van het huis

Het bouwjaar van uw woning is een doorslaggevende waardefactor. Evenals, uiteraard, de vraag of er verbeteringen, renovaties en opknapbeurten zijn uitgevoerd. Vermeld daarom in de volgende stap het bouwjaar van uw woning en eventuele ingrijpende verbouwingen die reeds hebben plaatsgevonden.

Stap 5: Reden voor verkoop

Waarom is de reden van verkoop belangrijk? Verschillende aspecten van verkoop brengen individuele uitdagingen met zich mee. Bijvoorbeeld de gemeenschap van erfgenamen, maar ook de verkoop wegens scheiding en echtscheiding, alsook financiële redenen wanneer zij liquiditeit nodig hebben en een flatgebouw of huis snel moet worden verkocht.

De reden voor de verkoop is echter niet verplicht, maar moet ten minste worden vermeld in geval van echtscheiding, erfenis of insolventie.

Stap 6: Beeldmateriaal

Last but not least, een kleine visuele impressie van uw eigendom. Omdat “beelden meer zeggen dan duizend woorden”. Stuur daarom twee of drie foto’s van de woning, het liefst van buiten, van binnen en bij daglicht.

Nog eens samengevat:

  1. Stap: Type onroerend goed
  2. Stap: ligging van het onroerend goed
  3. Stap: Vloeroppervlak en leefruimte
  4. Stap: Bouwjaar van het huis
  5. Stap: Reden van verkoop
  6. Stap: Visuals

Hier vindt u mijn contactgegevens:

Adviseur, als u wilt

Net zo verschillend als de soorten onroerend goed zijn de redenen om te verkopen. Soms moet je een huis snel verkopen, soms heb je tijd, afhankelijk van of het gaat om het vermijden van erfenisgeschillen, echtscheiding, insolventie of liquiditeit voor nieuwe ideeën.

Tegelijkertijd is er de koperskant, die op zijn eigen factoren let bij de aankoop van onroerend goed. Bijvoorbeeld, de huuropbrengst. Het verschilt naar gelang van het type onroerend goed, maar ook naar gelang van het bouwjaar, de staat van renovatie, de verhuur en de ligging van het onroerend goed (bovendien naar gelang van de ontwikkeling van de regio, op macro- en microniveau).

Ik geef je realistische feedback, eerlijk voor beide partijen en dienovereenkomstig verkoopbaar. Veel eigendommen worden tegen te hoge prijzen aangeboden, maar vinden geen kopers. Afhankelijk van de verkoopsituatie (tijdsdruk) zeer ongunstig. Beide partijen moeten profiteren, koper en verkoper. Voor een effectieve, winstgevende verkoop is een eerlijke en goed onderbouwde taxatie van onroerend goed de eerste en beste stap naar een verkoop.