Beëindiging eigen gebruik BGH-arrest en stijgende prijzen voor kopers – Immo News KW21

Ontslag van eigenaarsbezetting – De uitspraak van het BGH is het grote onderwerp in de vastgoedkranten van vandaag. Zelfs in Focus en Spiegel bespreken de redacteuren de uitspraak. Spiegel vraagt in de titel “Uitgeklaagd zodat de winst stijgt?” – een belangrijke vraag voor duizenden huurders elk jaar. De huidige hausse in de bouw gaat door, nieuwbouw, renovatie, er wordt nog steeds zwaar geïnvesteerd in het goud van woningen. Tegelijkertijd zien sommige commentatoren dat de prijzen van onroerend goed voor kopers sterk stijgen. De huurindex wordt bekritiseerd en sommigen dringen aan op een echte hervorming. Wij hebben alle belangrijke krantenkoppen en vastgoednieuws van de week voor u. U vindt de verzamelde perscommentaren na ons overzicht, hier: Immo Nieuws.

Ontslag van eigen gebruik – De uitspraak voor huurders en verhuurders

Opzegging voor eigen gebruik – De opzegging van een appartement voor eigen gebruik is voor veel huurders een echte stresssituatie. Plotseling moet je op zoek naar een nieuwe flat. Als u in de agglomeraties Berlijn, Essen, Dortmund, München of Frankfurt am Main woont, is het moeilijk om een gelijkwaardige flat te vinden. Ofwel moet u concessies doen op het vlak van locatie, grootte of huur, die aanzienlijk zal stijgen. Natuurlijk is het legitiem voor de verhuurder om de huur op te zeggen.

Niettemin zijn er gevallen van beëindiging van het eigenwoningbezit die verder gaan dan het niveau van echt eigenwoningbezit. Black sheep maken dus winst door het gebouw opnieuw te verhuren en vaak ook tegelijk te moderniseren en te renoveren om het energie-efficiënter te maken. Vorige week nog berichtten wij over het initiatief van Juso-leider Kevin Künast. Met zijn voorstel voor de algemene onteigening van onroerend-goedmaatschappijen maakte hij furore in de politiek, maar ook in alle onroerend-goedkranten. Zijn gedachten gaan over de onteigening van onroerende goederen die verder gaan dan het eigen noodzakelijke of, kort gezegd: 1 persoon, 1 eigendom. Het BGH-arrest heeft ook betrekking op grote ondernemingen en bedrijven met grote portefeuilles in onroerend goed. In The Focus wordt ook ingegaan op het arrest en de gevolgen ervan. Focus vat het samen als “[nieuwe] hindernissen voor beëindiging”. Meer in het bijzonder behandelt het arrest de vraag: Hoe hoog is het percentage gerechtvaardigde opzeggingen van door de eigenaar bewoonde woningen? Deze week is het vonnis gewezen, zoals ook te lezen is in Manager Magazin, omdat beëindiging van het eigen gebruik vaak wettig is.

Beëindiging van eigen gebruik – Uw rechten als huurder – Video

Bouwhausse en kritiek op de huurindex

Bouwhausse in Duitsland houdt aan – Geen einde in zicht, de bouwhausse in Duitsland houdt aan. Dat is het onderwerp van de Immobilien Zeitung van deze week. Hoewel velen al enige tijd een recessie zien, blijft de economische groei stabiel, namelijk 0,4% in het eerste kwartaal. Dit na vele zeer succesvolle jaren. Er is dus geen reden tot klagen en veel Duitse beleggers en huizenbouwers profiteren nog steeds van de gunstige economische situatie en de lage rentetarieven. Meer over dit onderwerp kunt u deze week hier lezen: Bouwhausse houdt aan (Immobilien Zeitung).

Nu of nooit! Want “De beste tijd om een flat te kopen is voorbij” zegt de Frankfurter Allgemeine. Degenen die hun eigendom in Frankfurt willen verkopen, hebben nu de beste kans om goede winsten te maken. Wie wil kopen, moet nu toeslaan, voor de prijzen blijven stijgen. Lees meer hierover in de Frankfurter Rundschau: De beste tijd om een flat te kopen is voorbij.

Mietspiegel in der Kritik – Nadat het gebouw is verhuurd. De basis voor veel beoordelingen is de huurindex. Toch is er kritiek en sommigen dringen nu aan op een hervorming van de huurindex. “Hervorming van een instantie” zegt het Handelsblatt deze week. De huurindex is de basis, niet alleen voor de huurders, ook de verordeningen zijn gebaseerd op de plaatselijke huurindex. Meer over dit onderwerp is nu te vinden in het Handelsblatt: Mietspiegel in der Kritik.

Voorts gaat het deze week over de verscherping van de regels voor schoorstenen en open haarden. Dit probleem treft in feite miljoenen huishoudens in Duitsland. Veel onderwerpen waarvoor één zondag nauwelijks genoeg is. Met de headlines van deze week wensen wij u een leerzaam weekend en een succesvolle start van de komende week!

Onroerend goed nieuws:

Manager Magazin over de huidige zaak betreffende de beëindiging van het gebruik door de eigenaar

In het begin van Vastgoednieuws hebben wij reeds verslag uitgebracht over het actuele onderwerp van Manager Magazin. Het BGH heeft geoordeeld dat de beëindiging van een huurcontract met een eigenaar vaak wettig is. Andere nieuwe koppen deze week gaan over “Miljardair Ortega zet in op Amerikaans onroerend goed: Richest Spaniard – from textile billionaire to real estate mogul”, een zeer interessant artikel over een opkomend bedrijf in de VS:

Focus Online op nog meer milieubescherming – Worden miljoenen bedreigd door omschakeling?

Het huidige klimaatdebat zet aan tot veel ideeën. Momenteel is de minister van Milieu voornemens de voorschriften voor schoorstenen en rookkanalen aan te scherpen. De blog Focus Online bericht ook over “Nieuwe hindernissen voor beëindiging: Voor verhuurders is de uitspraak van het BGH over eigen gebruik een groot risico” . Meer nieuws en actuele wetten:

Frankfurter Allgemeine ziet gunstige tijd voor koop over

De Frankfurter Allgemeine van deze week heeft een aantal boeiende artikelen, bijvoorbeeld “Constitutioneel jurist Schorkopf: Beschermt het EU-recht tegen onteigening?” en “Duitse onroerendgoedmarkt: De beste tijd om een huis te kopen is voorbij”. Meer nieuws van de afgelopen dagen:

Handelsblatt over de kritiek op de huurindex

Zoals in het begin gemeld, is er kritiek geuit op de huurindex. Ook in München, een van de steden met de hoogste huurprijzen. Hier kunt u ook het tv-verslag zien:

Meer koppen in het Handelsblatt:

Hoe berekent u de huurindex?

Star over 5 misvattingen in huurrecht

Sterns blog gaat over “Surf Shack: deze dromerige hut zit in een kartonnen doos en kan door leken worden gebouwd” en “Renoveren, dutjes doen, onderverhuren: had je het kunnen weten? Vijf veel voorkomende misvattingen in het huurrecht” . Meer nieuws van de week:

Haufe over de beeldcultuur van Vonovia

Na de kritiek van de Juso-leider en de grote publieke en media-aandacht, werkt Vonovia natuurlijk aan de verbetering van haar eigen imago. Daarom neemt Haufe het bedrijf deze week onder de loep. Nieuw van Haufe deze week zijn “Beeldcultuur: Vonovia wil een van de “good guys” zijn” en “Voor eigen rekening: Haufe en d.velop werken samen”. Meer onroerend goed nieuws voor huurders, kopers en verkopers:

T-Online over het huurcontract: Belangrijke en ongeldige clausules

Deze week heeft T-Online onderwerpen als “Koude huur, stadsdeel – München moet bepaalde huurindexgegevens bekendmaken” en “Controleer servicekostenafrekeningen beter – Deze fouten gebeuren keer op keer”. Nieuwe onderwerpen van de week:

Süddeutsche Zeitung ziet prijzen stijgen zoals FAZ

De Süddeutsche Zeitung blog van deze week gaat over “Prijzen gaan door het dak” en “Wat is er waar van de mythe van “Hotel Mama”? Updates en nieuws van de krant:

Staatsblad over Seehofer’s stimulans voor energie-efficiënte renovatie van gebouwen

Deze week in de Bundesanzeiger o.a. “Coalitiecomité voor onroerendgoedbelasting: ZIA dringt aan op akkoord”, maar ook “Mietpreisbremsengesetz: Mieter nicht gegen Vermieter ausspielen”. Nieuwe artikelen, krantenkoppen en trends:

  • Huurwet: speel huurders niet uit tegen verhuurders
  • Coalitiecomité over onroerendgoedbelasting: ZIA dringt aan op akkoord
  • Energie-efficiënte renovatie van gebouwen: ZIA juicht initiatief van Seehofer toe

Berlin.de over waarschuwing tegen woekerreclames

Nieuwe artikelen en berichten van Berlin.de deze week zijn onder meer “Minister van Financiën: maak snel werk van de hervorming van de onroerendgoedbelasting” en “Huurdersverenigingen: kunnen verhuurders waarschuwen voor woekerreclame” . Meer krantenkoppen van de week:

Immobilien Zeitung over Blackstone: 200 miljard euro gekraakt

Bouwen is nog steeds populair en veel Duitsers blijven investeren in hun eigen huis. Niet alleen huizenbouwers, maar natuurlijk vooral bedrijven begeven zich op de markt. Gunstige rentetarieven, een goede en solide economie, de beste basis voor investeringen en kapitaalinvesteringen in onroerend goed. Daarnaast staan er vele andere interessante onderwerpen zoals “Blackstone doorbreekt de geluidsbarrière van 200 miljard euro” en “villa’s in Wiesbaden kosten gemiddeld 1,7 miljoen euro” in het tijdschrift. De berichten en meer tips zijn hier te vinden:

IM Immobilienmanager op Rehabilitatie met een Systeem

Systematische herontwikkeling, dat is waar de Immobilienmanager van deze week over gaat. Deze week in IM Immobilienmanager onder meer artikelen over “De RETT-blokker en de gevolgen voor de vastgoedsector” en “De gronden: Ontwikkelingsplan voor geplande stadswijk in Maagdenburg moet in 2020 klaar zijn”. Meer nieuws vindt u hier:

Spiegel krantenkoppen: “Uitgeklaagd om de winst te verhogen?”

Natuurlijk komt in de Spiegel, als een van de toonaangevende media in Duitsland, ook het onderwerp van ontslag om persoonlijke redenen aan de orde. Het is echter veel kritischer dan Focus en Manager Magazin. Spiegel zegt al in de titel “Rausgeklagte, damit der Profit steigt” (“Uitgeklaagd, zodat de winst toeneemt”). In het artikel bespreken de redacteuren de huidige veranderingen als gevolg van het BGH-arrest en geven zij aan welke gevolgen dit heeft voor huurders en verhuurders. Ook deze week in Der Spiegel, “Overleden soullegende Aretha Franklin: Will onder het bankkussen?”. Alles wat je nodig hebt voor een interessante zondag: