Vastgoed kopen met sociaal engagement: Uitleg over kostprijs, latere toezegging en woningtoezeggingscertificaat

Vastgoed kopen met sociale binding – Wat betekent sociale binding? Hoe lang is de sociale verplichting? En wanneer wordt een investering in zo’n eigendom de moeite waard? Of u nu een eigenaar-bewoner bent of een investeerder, hier vindt u alles wat u moet weten over vastgoed met een sociaal engagement!

Sociaal en post-bonding: Definitie en uitleg

Wat betekent sociale binding? Een sociale verbintenis is een prijsverbintenis van het eigendom. Om burgers met een laag inkomen te ondersteunen, biedt de staat sociale huisvesting aan.

Belangrijk: Als u hier wilt huren, hebt u een bewijs nodig dat u in aanmerking komt voor huisvesting.

Dit wordt bevorderd door de steun van overheidsmiddelen, zoals leningen tegen lage rente en subsidies van overheidsinstanties. Wie een woning met een sociale verbintenis wil kopen, is daaraan gebonden totdat de overheidsleningen en -subsidies zijn terugbetaald. Als alles is afbetaald, duurt het nog 10 jaar voordat de sociale verplichting officieel eindigt: Post-commitment.

Maximale huur: kostprijs huur & huurverhoging

Hoeveel huur kunt u verwachten als verhuurder van een woning met sociaal engagement? Om betaalbare huisvesting te garanderen, wordt hier alleen een “kostprijs huur” gevraagd. Hierbij wordt alleen rekening gehouden met de exploitatiekosten van het onroerend goed, zoals de financieringskosten en de bouwlening van de overheid. Een huurverhoging mag dan slechts om de 3 jaar plaatsvinden. Na afloop van de extra verbintenisperiode kunt u dan de huur aanpassen aan de huidige huurprijzen.

Met deze factoren wordt rekening gehouden in de kostprijs:

  • Lopende kosten
  • Financieringskosten
  • Leningen voor openbare gebouwen

Samenvatting: Wat is een sociale band?

Hier zijn dus de belangrijkste punten in één oogopslag samengevat:

  • Financiering uit openbare middelen
  • Verhuur aan personen met een laag inkomen met een recht op huisvestingscertificaat
  • De aflossingsvrije periode eindigt 10 jaar na de volledige terugbetaling van de overheidsleningen
  • Maximale huur wordt beperkt door kostprijs huur

Investeer in een pand met een sociaal engagement

Nu we hebben verduidelijkt wat een maatschappelijk geëngageerd onroerend goed is, rijst natuurlijk de vraag: is het wel de moeite waard om als eigenaar-bewoner en kapitaalbelegger in zo’n onroerend goed te investeren? Laten we de twee zaken eens nader bekijken:

Kopen van onroerend goed met sociale binding voor eigen bewoning

Zoals reeds gezegd, kunnen alleen mensen die een woningcertificaat hebben op grond van hun lage inkomen, een woning betrekken met een sociale verbintenis. Dit geldt ook voor het bewonen van een eigen huis. Dus als u als koper slechts een laag salaris verdient, is de aankoop van een woning met sociale binding voor eigen bewoning heel goed mogelijk. Als u echter te veel verdient, zult u een extra vrijstelling moeten aanvragen. Dit kan ook leiden tot hogere incidentele aankoopkosten, omdat u een te lage bezettingsbelasting moet betalen.

De belangrijkste samenvatting:

  • Alleen voor kopers met een laag inkomen
  • Als het salaris te hoog is: vrijstelling aanvragen en een tekortheffing betalen

Onroerend goed met maatschappelijk engagement als kapitaalbelegging

Als u investeert in een onroerend goed met een sociale verplichting als kapitaalinvestering, moet u altijd rekening houden met een tekort. Onroerend goed met een sociaal oogmerk is als financiële belegging voor kapitaalbeleggers dus alleen echt interessant als het lage rendement doorwerkt in een gunstige aankoopprijs en u streeft naar een belastingvrije waardestijging.

Conclusie: Moet u een woning kopen met sociale binding?

Als belegger is een investering in een onroerend goed als sociale obligatie alleen de moeite waard als de nadruk ligt op een belastingvrije waardestijging zonder tijdsdruk. Terwijl eigenaars-bewoners vooral profiteren als zij zelf een woonrechtcertificaat hebben.

Nog meer tips over onroerend goed met sociale binding vindt u hier:

Eerste flat / eerste huis: gratis leren

Mijn gedachte achter de website? Het hele koopproces, op één pagina, in detail, met tips en insider tips. Niet slechts één pagina met de typische 1, 2, 3 processen.

Leer online volledig gratis, 24 uur, 7 dagen per week. Met belangrijke berekeningen, natuurlijk ook berekeningen en formules, en hun berekeningsmethoden, checklists maar ook waardevolle ervaringen en fouten.

Als u nog vragen hebt, kunt u mij en mijn team altijd schrijven op de website. Wij zullen deze aanvullende vragen dan opnemen in onze Vragen & Antwoorden en.

Dit betekent dat met elke vraag die je stelt, ons platform beter wordt! Van de voorbereiding van de aankoop van onroerend goed, tot de onderhandelingen over de aankoopprijs, tot de latere verhuur, als u uw onroerend goed koopt als investering.