Erfpacht en erfpacht: definitie, voor- en nadelen voor eigenaar-bewoners en kapitaalinvesteerders toegelicht

Erfpacht & erfpacht – Wat is erfpacht? Hoe werkt een erfpachtcontract en aan wie wordt de erfpacht betaald? Of het nu voor eigen bewoning is of voor een kapitaalinvestering, hier vindt u alles wat u moet weten over erfpacht – van de betrokken partijen tot de invloed op bijkomende aankoopkosten en de hypotheekwaarde. Voor- en nadelen inbegrepen!

Definitie: Wat is erfpacht?

U hebt een huis of appartementsgebouw gevonden waarin u geïnteresseerd bent, maar het is gelegen op erfpachtgrond? Of hebt u een geschikt pand gevonden en is het in erfpacht? Wat betekent dit? Eenvoudig uitgelegd houdt een erfdienstbaar recht van opstal in dat het eigendomsrecht en het gebruiksrecht duurzaam gescheiden zijn. Er wordt hier een onderscheid gemaakt tussen twee partijen: De concessieverlener van het erfpachtrecht en de houder van het erfpachtrecht. De houder van het erfdienstbaar recht van opstal pacht de grond en mag deze gebruiken in ruil voor een jaarlijkse erfpacht.

Hier is een overzicht van de erfpacht:

  • Eigendoms- en gebruiksrechten permanent gescheiden
  • 2 Partijen: Erfpachter en erfpachter
  • Erfpacht in ruil voor opstalrecht

Voordeel van erfpacht: gunstige aankoopprijs

Natuurlijk heeft een erfpachtcontract zowel voor- als nadelen. Het grootste voordeel is waarschijnlijk dat de aankoopprijs hier aanzienlijk lager ligt dan gewoonlijk, aangezien de aankoopprijs voor de grond zelf wordt weggelaten. Pachters profiteren ook van lagere bijkomende aankoopkosten.

De aankoopprijs van een onroerend goed op erfpachtgrond is aanzienlijk lager

Nadeel: Maandelijkse erfpacht

In ruil voor het gebruik van de grond moet u maandelijks of jaarlijks erfpacht betalen aan de eigenaar van de grond. Bovendien daalt de hypotheekwaarde van uw eigendom aanzienlijk, aangezien de waarde van de grond gestaag daalt terwijl de erfpacht kosten met zich meebrengt.

De twee nadelen van een erfpachtcontract op een rijtje:

  • Betaling van de erfpacht brengt kosten met zich mee
  • De hypotheekwaarde van het onroerend goed daalt

Conclusie: Is erfpacht de moeite waard?

Het kopen of bouwen van een eigendom op erfpachtgrond brengt dus verschillende voor- en nadelen met zich mee. Terwijl u kunt genieten van een lage aankoopprijs, is er tegelijkertijd een regelmatige erfpacht. En de hypotheekwaarde van het onroerend goed daalt ook.

Op mijn nieuwe project voor kopers van onroerend goed (Immobilien-Erfahrung.de) kunt u nu nog meer feiten en tips over het onderwerp erfpacht vinden:

Als u nog meer wilt weten over het kopen van een eigendom, voor eigen gebruik of als investering, vindt u bij ons talrijke artikelen, gidsen over het onderwerp verhuurd vs. onverhuurd, evenals checklists, allemaal gratis en 24 uur per dag online beschikbaar!

Flat, huis, appartementsgebouw, alles voor vastgoed beginners!

Nu nieuw op Immobilien-Erfahrung.de: