Bouwrentevergelijking voor uw woning – aflossingsrente, rentevergelijking & verschillende beïnvloedende factoren

Vergelijking van de bouwrente voor uw onroerend goed – Voor het afsluiten van een bouwlening zijn bouwrentevoeten, of hypotheekrentevoeten, van verschillende kredietinstellingen nodig. De vergelijking is belangrijk om de beste en meest gunstige bouwfinanciering voor uw droomhuis te vinden. Met name op internet vindt u ongelooflijk veel financieringsgidsen waarin u de actuele rentevoet kunt vergelijken en berekenen. Dat is logisch, want je kunt veel geld besparen. Met een rekenmachine voor bouwrente kunt u gemakkelijk de belangrijkste gegevens invoeren, zoals inkomen, lening, plaats van het bouwproject, looptijd, enz. om uiteindelijk over solide cijfers te beschikken voor de planning van uw woning.

Bouwrente vergelijken – wanneer is het de moeite waard voor uw woning?

Verschillende factoren worden gebruikt om de bouwrente te berekenen. De bouwrente wordt echter in de eerste plaats afgeleid van de situatie op de financiële markten. De belangrijkste daarvan zijn de belangrijkste rentetarieven, die worden vastgesteld door de Europese Centrale Bank in Duitsland en die aangeven tegen welke rente op de markt geld kan worden geleend. Voor de toekomstige vastgoedeigenaar heeft de sleutelrente een effect op de jaarlijkse rentevoet van de bouwfinanciering en, vooral in tijden van crisis, is zij gunstig voor de bouwer.

Door het aanvragen van lage rentevoeten voor leningen hoopt men op economische stimulansen voor diverse industrieën. Dit geldt ook voor de vastgoedmarkt, aangezien aan bouwers gunstige rentetarieven worden aangeboden om de markt te versterken. Hoewel de basisrente hier al een bepaalde richting aangeeft, hebben alle banken niettemin verschillende rentetarieven die aan de klanten worden aangeboden. Daarom is het voor bouwers de moeite waard om de bouwrente te vergelijken om zo het beste aanbod voor hun eigen woning te krijgen.

Factoren die van invloed zijn op de individuele vaststelling van de bouwrente

De marktafhankelijke debetrentevoet is echter niet automatisch de rentevoet die de leningnemer per jaar op de resterende schuld moet betalen. De uiteindelijke rentevoet wordt pas bepaald nadat met vele andere factoren rekening is gehouden. Daartoe behoren onder meer de verwerkingskosten van de banken, omdat zij een vergoeding aanrekenen voor het verstrekken van bouwgeld.

De zogenaamde effectieve rentevoet is dus al iets hoger dan de werkelijke debetrentevoet. De effectieve rentevoeten voor de bouwer verschillen van bank tot bank, afhankelijk van het bouwkrediet. Een andere factor zijn de persoonlijke omstandigheden van de bouwer-eigenaar. Dit omvat zaken als de kredietwaardigheid, de inkomenssituatie en het beschikbare eigen vermogen.

Deze factoren zijn ook van invloed op hoe hoog of laag de uiteindelijke bouwrente is. Concrete informatie over de rentevoet kan derhalve pas worden gegeven nadat deze persoonlijke informatie is verkregen. Hieruit blijkt eens te meer hoe belangrijk het kan zijn verschillende bouwrentevoeten te vergelijken om de juiste lening te vinden die op u is toegesneden.

Informatie over de vergelijking van de bouwrente – wat wordt er van u verlangd?

Tijdens een afspraak met de bank om de bouwlening te bespreken, zal u een aantal belangrijke gegevens worden gevraagd om de bouwrentevoet individueel af te stemmen op uw bouwproject. Dit omvat onder meer de volgende beïnvloedende factoren:

Locatie van het onroerend goed – de postcode als een belangrijke beïnvloedende factor

De postcode wordt door financieringscalculators als een van de belangrijkste criteria beschouwd. De reden hiervoor is vrij eenvoudig, want de postcode vertelt banken en kredietinstellingen al veel over de locatie en de locatiekwaliteit van het onroerend goed. Het is nu gemakkelijker voor de banken om het eigendom te classificeren. Banken herkennen sommige bekende postcodes onmiddellijk, zoals 60323, dat tot het prestigieuze district Westend van Frankfurt behoort, en weten hoe duur vastgoed daar kan zijn. Sommige kredietinstellingen adverteren dat eigendommen of bouwprojecten in bepaalde gebieden of plaatsen een rentevoordeel krijgen. Het is daarom van essentieel belang de postcode te vermelden.

Eigen vermogen en het vereiste leningsbedrag

Natuurlijk moet u ook weten hoe hoog het bedrag is van de lening die u nodig hebt voor de aankoop of de bouw van het onroerend goed. Het bepalen van het beschikbare eigen vermogen is hier enorm belangrijk. Om zeker te zijn van wat u zich echt kunt veroorloven, moet u van tevoren uw exacte budget berekenen en een begrotingsplan opstellen. Het eigen vermogen bepaalt het beschikbare leenbedrag en dus het object dat u zich kunt veroorloven. Bij de afspraak met de bank moet u al de exacte aankoopprijs van het huis weten, zodat de berekening voor uw lening nauwkeurig kan worden gemaakt.

Aankoopprijs van het onroerend goed

De loan-to-value ratio moet aanwezig zijn bij de berekening van de hypotheekrente, zodat de bank het risico van het lenen kan inschatten. De loan-to-value ratio is het resultaat van het vereiste leenbedrag in verhouding tot de hypotheekwaarde. De hypotheekwaarde is op haar beurt het resultaat van de marktwaarde van het onroerend goed minus een veiligheidskorting van 10 tot 30 procent. Dit is berekend om eventuele verbouwingen of extra kosten te dekken en om een kleine buffer te hebben. In de door de banken aangeprezen voorwaarden is meestal sprake van een maximale kredietlimiet van 60 procent van de hypotheekwaarde.

Gewenste vaste rentevoet van de bouwer

De bouwer moet altijd een idee hebben van de vaste rentevoet en deze ook specificeren. Hoe langer de vaste rente echter gewenst is, hoe hoger de richtrente. Een bekend gewenst rentepercentage is dus zowel voor u als voor uw adviseur van belang.

Gewenst aflossingspercentage van de ontwikkelaar

De bouwer moet ook een idee hebben van het gewenste aflossingspercentage, aangezien dit ook van invloed kan zijn op het leentarief. Sommige banken berekenen een toeslag op de debetrentevoet indien de aflossing onder een bepaalde limiet valt. Dit is gewoonlijk de grens van twee procent, die niet mag worden onderschreden. De reden hiervoor is dat lage rentevoeten leiden tot extreem lange looptijden, die weer aanzienlijk kunnen worden versneld door het aflossingstempo of ongeplande aflossingen.

U kunt echter ook online een bouwrente bij benadering verkrijgen. Er zijn veel platforms die bouwrente vergelijken met verschillende banken en kredietinstellingen en u een globaal overzicht geven van de beschikbare aanbiedingen. Maar zelfs bij deze online vergelijkingen moet u al deze informatie verstrekken, zodat de leningofferte individueel op u kan worden toegesneden.

Een optimale rentewijze is de basis voor een goede lening

Om het toekomstige risico van rentewijzigingen voor de bouwer-eigenaar tot een minimum te beperken, moet bij de keuze van de rentevastperiode reeds met een aantal zaken rekening worden gehouden. In de meeste gevallen worden slechts bepaalde opties door de banken en instellingen aangeboden. Meestal worden de volgende opties aangeboden:

  • Bouwlening met variabele rentevoet
  • Vaste rentevoet van 10 jaar
  • Vaste rentevoet van 5 jaar

Steeds meer kredietinstellingen en banken bieden hun cliënten de laatste tijd rentevastperiodes van 15, 20 of zelfs 25 jaar aan. Leningen met variabele rentevoet zijn echter kritisch voor de klanten, omdat zij een hoog risico inhouden. Elke rentestijging op de markt zal door de kredietverstrekker worden gebruikt om zijn rentevoet te verhogen en de kosten voor u zullen dus stijgen. Hoewel dergelijke leningen meestal de gunstigste rentevoeten hebben, zijn zij te riskant en kunnen zij beter niet door bouwvakkers worden aangegaan.

Dit is een belangrijke basis om het latere renterisico zo laag mogelijk te houden. Het is altijd optimaal voor de klant om een lening met volledige aflossing aan te gaan. Een lening met volledige aflossing is een vastgoedlening waarbij de rentevoet constant blijft gedurende de volledige aflossingsperiode. Het risico van rentewijzigingen wordt aldus geëlimineerd en er is geen risico voor de klant van verhoogde rentevoeten tijdens de looptijd. Bijgevolg is er geen behoefte aan vervolgfinanciering. Deze leningen met volledige aflossing zijn gewoonlijk echter aanzienlijk duurder dan gewone annuïteitenleningen, die bijvoorbeeld een vaste rentevoet van 5 of 10 jaar hebben.

Aflossingspercentage – bepalend voor de bouwrente

Naast de juiste rentevoet is ook het aanvankelijke aflossingspercentage de doorslaggevende factor voor een geslaagde lening. Net als het rentepercentage hangt het aflossingspercentage af van vele factoren, waaronder de huidige situatie op de markt en de rentetarieven. In fasen met een lage rente moeten daarom hogere aflossingen worden overeengekomen, niet minder dan drie procent. In een dergelijk geval is een eerste aflossing van vijf procent bijzonder gunstig voor de klanten. Dit kan echter fluctueren, afhankelijk van de situatie.

Houd echter altijd rekening met de rentevoet wanneer u het aflossingspercentage berekent, want beide hebben een sterke invloed op elkaar. U zou nog steeds in staat moeten zijn om het aflossingstarief zonder problemen te betalen. Hoe hoger het aflossingspercentage, hoe sneller het bouwkrediet zal zijn afbetaald en er slechts een kleine restschuld zal overblijven wanneer u herfinanciert. De hogere maandelijkse rente zal dan niet meer zo’n enorm effect hebben op de maandelijkse afbetaling.

Om te laten zien hoe verschillend de financiering kan zijn met verschillende aflossingen, kan een rekenvoorbeeld worden verduidelijkt waarin telkens een ander aflossingspercentage wordt gekozen en de overige details identiek blijven.

Voorbeeld 1:
Het geleende bedrag is 150.000 euro met een rentevoet van 1,80 %. Het aflossingspercentage in dit voorbeeld is 5 %. De vaste rentevoet is 10 jaar en de maandelijkse afbetaling van de lening bedraagt 850 euro. Op basis van de verstrekte gegevens heeft de kredietnemer na 10 jaar nog een restschuld van 67 893,37 euro. De vervolgfinanciering kan dus worden gestart met een nieuwe rentevoet van 5% en een nieuwe maandelijkse aflossing van 1.010 euro. De totale looptijd van de lening bedraagt derhalve 17 jaar.

Voorbeeld 2:
Ook hier bedraagt de lening 150.000 euro met een rentevoet van 1,80 %. Het aflossingspercentage in dit voorbeeld is echter slechts 1%. De vaste rentevoet bedraagt eveneens 10 jaar en de maandelijkse aflossing van de lening bedraagt derhalve 350 euro. Op basis van de gegeven gegevens heeft de kredietnemer na 10 jaar nog een restschuld van 133.578,67 euro, dus aanzienlijk meer dan in voorbeeld 1. De vervolgfinanciering kan dus worden gestart met een nieuwe rentevoet van 4,80 % en een nieuwe maandelijkse aflossing van 680 euro. De totale looptijd van de lening bedraagt aan het einde 57 jaar voor de kredietnemer.

Bouwrente calculator – eenvoudig online offertes opvragen

Maar voordat u naar de bank gaat, is het verstandig om online een voorcalculatie te maken om een gevoel te krijgen voor de markt en de huidige situatie. U kunt ook uw individuele gegevens in deze calculators invoeren en een aanbod krijgen dat op uw behoeften is toegesneden. Er zijn dus veel voordelen voor toekomstige eigenaars van onroerend goed, aangezien er een overzicht wordt gecreëerd. U kunt de beste online bouwrente calculators hier vinden: