Vastgoedbeleggingstrust (REIT-AG) – Vastgoedbeheer & Listing

Vastgoedvennootschap op aandelen / REIT-AG – U vindt het idee van een kapitaalvennootschap helemaal niet slecht en vraagt zich nu af hoe u uw kapitaalvennootschap kunt combineren met de vastgoedsector? Een vastgoedonderneming is een onderneming die zich bezighoudt met de financiering, ontwikkeling, realisatie, verhuur of verhandeling van vastgoed – te beginnen met één onroerend goed tot en met een vastgoedportefeuille van drie of meer cijfers. Het beheer van onroerende goederen of onroerende goederen voor rekening van derden kan eveneens door een vastgoedmaatschappij worden verricht. Hier vindt u alle juridische formulieren en hier kunt u terug naar het overzicht AG.

Immobilien AG: Activiteiten, beurs, voorwaarden en voordelen

Een vastgoedbevak – of kortweg vastgoed AG – is een vastgoedonderneming die de rechtsvorm heeft van een gewone aandelenvennootschap (AG) en waarvan de kernactiviteit hoofdzakelijk op de vastgoedsector is gericht. De activa van de vennootschap worden dus voornamelijk – of uitsluitend – gebruikt voor vastgoedbeleggingen, of zij bestaan uit de bouw van vastgoed en de latere verkoop daarvan.

De grootste Duitse beursgenoteerde ondernemingen voor residentieel vastgoed (per 31.12.2o19):

 • Vonovia
 • Duitse huisvesting
 • LEG
 • DAG
 • Grand City Properties
 • Adler Onroerend Goed
 • GAG

Bedrijfsactiviteiten Real Estate AG – Bouw, Handel, Beheer & Co.

Het scala van activiteiten van vastgoedbevaks richt zich bijvoorbeeld op projectontwikkeling en de bouw van onroerend goed. Het beheer en de verkoop van onroerend goed zijn ook geen ongewone aandachtspunten van dit soort ondernemingen. In het algemeen kunnen vennootschappen op aandelen zich bezighouden met de handel in en de makelaardij in onroerend goed, alsmede met het aanhouden en beheren van hun eigen portefeuilles of het aanbieden van overeenkomstige diensten voor beleggingsportefeuilles buiten de vennootschap. Onroerend goed aandelenvennootschappen zijn een populaire keuze, vooral voor het huren.

Mogelijke activiteiten in een oogopslag:

 • Projectontwikkeling
  • Bouw
 • Handel in onroerend goed
  • Aankoop
  • Distributie
 • Beheer van onroerend goed
  • Houd
  • Farming
  • Huur
 • Diensten aan derden
  • Aankoop van onroerend goed buiten de onderneming

Vastgoedvennootschap op de beurs – wettelijke vereisten en voordelen

Onroerendgoedaandelenvennootschappen kunnen kiezen of zij al dan niet aan de beurs genoteerd willen worden. Indien u aandeelhouder bent van een vastgoedbevak en besluit uw vennootschap aan de beurs te noteren, bent u onderworpen aan de Duitse Real Estate Investment Trust Act (REIT-wet). De REIT Act bepaalt welke algemene regels van toepassing zijn op uw bedrijf en welke kwalificaties uw bedrijf moet hebben om te worden toegelaten als een REIT-bedrijf, en met welke belastingregels rekening moet worden gehouden.

Veel familiebedrijven die als naamloze vennootschap (AG) in de onroerend-goedsector actief willen zijn, zien bewust af van een dergelijke beursnotering, omdat de aandeelhouders van hun bedrijf tot de eigen familiekring beperkt moeten blijven en er geen aandelenhandel in het openbaar wordt beoogd.

Ter beurze verhandelde vastgoedaandelenvennootschap / REIT-AG

De REIT-vennootschap is oorspronkelijk gebaseerd op een Amerikaanse vennootschapsvorm, namelijk de “Real Estate Investment Trust” – kortweg: REIT – waaraan de op de beurs verhandelde vastgoedvennootschap haar naam ontleent. Sinds het begin heeft de trust een aanzienlijke opleving doorgemaakt. De rechtsvorm van vennootschap, die in 1960 nog weinig bekend was, veroverde in de jaren negentig langzaam maar zeker de wereld en verwierf internationale faam. Met de aanneming van de REIT-wet in 2007 werd ook in Duitsland de rechtsvorm van de REIT-AG ingevoerd.

Om ze gemakkelijker van elkaar te kunnen onderscheiden, worden Duitse REIT’s ook vaak G-REIT’s genoemd, waarbij de “G” staat voor “Duitsland”. Soms wordt REIT in dit land ook ten onrechte vertaald als vastgoedfonds – er zijn echter enkele bijzondere juridische en economische kenmerken in vergelijking met de Duitse rechtsvorm van het vastgoedfonds.

Wettelijke vereisten volgens REITG – beursnotering, quota & Co.

Vastgoedbevaks kunnen slechts als vastgoedbevaks worden erkend en de daaraan verbonden voordelen genieten indien zij voldoen aan een aantal in de Duitse wet op de vastgoedbevaks met beursgenoteerde aandelen (REITG) vastgestelde eisen. Een van deze regels schrijft voor dat de onroerendgoedvennootschap verplicht aan de beurs moet zijn genoteerd. Andere beperkingen hebben betrekking op de toegestane free float van de onderneming – d.w.z. alle aandelen van de onderneming verdeeld over verscheidene, kleinere beleggers – alsook op de participatie van aandeelhouders samen met de verdeling van de aandelen per hoofd van de bevolking. Andere vereisten regelen het eigen vermogen, de vaste activa en de omzet die door het beheer van onroerend goed wordt gegenereerd.

Wettelijke vereisten voor een REIT-AG:

 • Hoofdkantoor en management in Duitsland
 • Notering op de markt verplicht
 • Vrij verhandelbare aandelen bij de toelating tot de effectenbeurs: ten minste 25%.
 • Vrij verhandelbare obligaties na notering: ten minste 15%.
 • Verhouding eigen vermogen: ten minste 45
 • Beleggingen in onroerend goed (onroerende activa): ten minste 75%.
 • Inkomen uit onroerend goed: ten minste 75
 • Deelneming REIT per aandeelhouder: max. 10%.
 • Uitkeringspercentage (nettowinst): ten minste 90%.

Kleine tip: voor vastgoedaandelenvennootschappen die kort voor de notering zijn opgericht, wordt een periode van twee jaar uitgetrokken om aan alle noodzakelijke vereisten te voldoen. Zolang niet aan alle vereisten van de REITG is voldaan, wordt een dergelijke onderneming als een pre-REIT beschouwd.

Voordelen voor naamloze vennootschappen REIT – belastingvrijstelling, concurrentievoordeel & Co

Vastgoedbevaks met een beursnotering zijn bijzonder populair bij financiers en grote beleggers omdat zij zijn vrijgesteld van zowel vennootschapsbelasting als bedrijfsbelasting, mits zij voldoen aan de wettelijke vereisten volgens de REITG. Aangezien onroerend goed een bijzonder veilige beleggingsmogelijkheid is, biedt het de kans om inflatieschommelingen en risico’s op te vangen. Bovendien is de aan- en verkoop van aandelen eenvoudig dankzij de toegang tot de markt en kunnen eigendomsoverdrachten snel en flexibel worden uitgevoerd.

De toegang tot de kapitaalmarkt stelt een vastgoedonderneming in staat vakkundig eigen vermogen te genereren, waarmee vervolgens de investering in vastgoed kan worden gefinancierd. Dientengevolge hebben vennootschappen op aandelen krachtens wet nr. 142/90 een duidelijk voordeel wat betreft de snelheid van de groei van hun eigen vermogen, hetgeen een groter concurrentievermogen op de markt in het algemeen betekent. Andere rechtsvormen van vennootschappen daarentegen zijn afhankelijk van het inhouden van hun winst – dat wil zeggen: de winst in de vennootschap laten in plaats van deze uit te keren en te accumuleren – om het eigen vermogen van hun vennootschap te vergroten of hebben anders geen wettelijke aanspraak op een winstuitkering. De rechtsvorm biedt ook een aanzienlijke mate van zekerheid, aangezien het aandelenkapitaal iets minder dan de helft van het totale kapitaal van de vennootschap op aandelen uitmaakt.

Voordelen voor beursgenoteerde vastgoedondernemingen:

 • Geen vennootschapsbelasting
 • Geen bedrijfsbelasting
 • Veilige investering via materiële activa (onroerend goed)
 • Kans om de inflatie te compenseren
 • Snelle en eenvoudige aankoop/verkoop van aandelen
 • Flexibele overdracht van aandelen
 • Eenvoudige aandelenverwerving
 • Concurrentievoordeel door hoog groeipercentage
 • Hoge veiligheid door eigen vermogen verhouding

Voordelen voor beleggers – Stabiele cashflow, groei & 90 % dividend

Nog een pluspunt: de naamloze vennootschap REIT is ook een lucratieve onderneming voor beleggers. Naamloze vennootschappen worden gewoonlijk voor de lange termijn opgericht, wat betekent dat de onderneming beleggers uitzicht kan bieden op een stabiele cashflow en groei op lange termijn zonder dat zij aan een verhoogd risico worden blootgesteld. Ook de dividenduitkering is zeer aantrekkelijk voor de aandeelhouders, met een wettelijk minimum van 90 procent van de nettowinst van het jaar volgens het handelsrecht.

Voordelen voor investeerders in onroerend goed AG:

 • Stabiele kasstroom
 • Groei van de onderneming op lange termijn
 • Laag risico
 • Aantrekkelijke dividenduitkering

De toepassing van de procedure van het halve inkomen is echter niet mogelijk voor aandeelhouders met betrekking tot de verdeling van de winst. Hun winsten moeten volledig worden belast.

Onroerend goed aandelenvennootschap / REIT-AG – Voor wie is het de moeite waard?

Denkt u er ook over een vastgoedonderneming op te richten of een aandeel te nemen in een bestaande vastgoedonderneming? Voor bouwondernemingen en ontwikkelingsmaatschappijen is dit vaak een lucratieve onderneming, maar ook als financier of aandeelhouder van een vastgoedholding kan de oprichting van een vastgoedvennootschap op aandelen zeer lonend zijn. Voorts strekt het economisch optreden van de onroerend-goedmaatschappijen zich uit tot woningbouwverenigingen, ondernemingen voor onroerend-goedbeheer en grote makelaarskantoren.

De eigendom van de vastgoedportefeuille kan worden gehouden als een directe investering door de vastgoedmaatschappij zelf of door een andere vastgoedmaatschappij waarvan de aandelen door middel van een deelneming door de vastgoedmaatschappij worden verworven. Vaak wordt een mix van directe investeringen en investeringen door derden gebruikt om onroerend goed te verwerven, te bezitten of te verkopen. Door het grote aanbod van zowel residentieel als commercieel vastgoed vormt de beursnotering dus een aantrekkelijk model voor vastgoedondernemingen.

AG: Stichting, rechtsvorm, onroerend goed aandelen (lijst)

 1. Naamloze vennootschap (AG)
 2. Onroerend goed aandelen: Lijst van vennootschappen
 3. Real Estate Ltd.
 4. Alternatieven voor de REIT: Rechtsvormen in Duitsland

Naamloze vennootschap (AG): oprichting, aansprakelijkheid, rechtsvorm & Co.

Aktiengesellschaft (AG) – De naamloze vennootschap is een Duitse rechtsvorm die door ten minste één persoon is opgericht en door verschillende organen is georganiseerd. In plaats van een directeur wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur die uit ten minste één persoon bestaat. Zoals de naam al aangeeft, staat deze rechtsvorm van vennootschap in de eerste plaats voor de verhandeling van aandelen. Wilt u alleen of samen met anderen een vennootschap oprichten en vooraf meer te weten komen over vennootschapsrechtelijke vormen? Dan ben je hier aan het juiste adres!

Onroerend goed aandelen: Lijst van vennootschappen

Onroerendgoedaandelen – Niet iedereen kan zich onroerend goed veroorloven als kapitaalinvestering. Via vastgoedaandelen kan iedereen echter deelnemen aan de vastgoedmarkt en geld investeren. De aandelenkoersen van de grote spelers stijgen jaar na jaar. Vonovia, Deutsche Wohnen, Dream Global, CBRE en Patrizia zijn enkele van de bekendste actieve bedrijven in Duitsland. Daarnaast zijn er nog meer dan 25 andere bedrijven. Wij hebben een overzicht van de meest populaire vastgoedaandelen voor u als belegger. Maar eerst, een blik op de risico’s van aandelen, de beurs, voor beginners en nieuwelingen. Nu de lijst en meer over de vastgoedmarkt, uw beleggingsmogelijkheden en alle prijzen in een oogopslag, hier in het artikel over vastgoedaandelen.

Immobilien GmbH & Vermögensverwaltende GmbH

Alternatief – In dit artikel leert u de basis over onroerend goed bedrijven. Kort uitgelegd: Een onroerendgoedmaatschappij is een onderneming die zich bezighoudt met het verhuren, ontwikkelen, financieren, realiseren en/of op de markt brengen. Het maakt niet uit of het om één of meerdere eigendommen gaat. Het beheer van residentieel en commercieel vastgoed – in eigen belang of als dienst aan derden – is ook een populair aandachtspunt voor vastgoedvennootschappen en vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid die activa beheren. Kom meer te weten over de belangrijkste voor- en nadelen van het kopen van onroerend goed en de te verwachten kosten.

Alternatieven voor de REIT: Rechtsvormen in Duitsland

Rechtsvormen – Welke soorten vennootschappen zijn er? Als u uw eerste vennootschap wilt oprichten, is de keuze van de ideale rechtsvorm een van de eerste stappen in het proces van de oprichting van een vennootschap. Of u nu een speciaal vastgoedbedrijf of een startende onderneming wilt oprichten, ik heb hier alle soorten ondernemingen in Duitsland voor u op een rijtje gezet.

Bedrijfstypen in detail:

Hoe nuttig was dit bericht?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemtelling: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.