Investeren in water: Ideeën voor behandelen, meten, verdelen & ETF – VN-conferentie in New York

De wereldwijde watercrisis is de laatste jaren toegenomen. Gisteren kwamen toppolitici in New York bijeen voor de VN-conferentie om mogelijke oplossingen te bespreken en het probleem aan te pakken. De investeringen in de “water”-sector zullen toenemen. Reden genoeg om eens te kijken naar de vraag: Hoe kan men investeren in “water”? Internationale bedrijven kopen waterbronnen, particuliere beleggers denken aan aandelen en ETF’s. Een blik op de VN-conferentie in New York met 4 aandelenideeën en 3 ETF’s die u moet kennen.

Want investeren in water kan niet alleen helpen om te investeren in een belangrijke hulpbron, maar ook bijdragen tot duurzame economische groei en een verantwoord gebruik van hulpbronnen.

VN-conferentie in New York

Op de VN-conferentie in New York stond dit jaar een prangende vraag centraal: wat gebeurt er als water schaars wordt? Talrijke Duitse politici waren aanwezig om zich een beeld te vormen van de huidige situatie en mogelijke oplossingen te bespreken.

Wanneer water schaars wordt: Veroorzaakt

Ook de Duitse minister van Milieu Steffi Lemke toonde zich bijzonder geëngageerd en pleitte voor een krachtiger mondiaal optreden tegen de watercrisis. Als maatregelen stelt zij een moderne en veilige infrastructuur tegen 2050 voor om het watertekort te bestrijden.

In feite is waterschaarste al een groot probleem in veel regio’s van de wereld. Droogte, vervuiling en vaak slechte aanvoer van schoon water zijn slechts enkele van de oorzaken. Ook landbouw en industriële dragers van materialen zijn vaak mede verantwoordelijk voor het toegenomen waterverbruik. Om het watertekort tegen te gaan, moet het grondstofwater opnieuw worden verdeeld. Innovatieve technologieën en verantwoord gebruik zijn daarvoor essentieel.

Waar ging NYC specifiek over?

Laten we beginnen met de openingstoespraak van António Guterres en vervolgens overgaan tot de inhoud van de conferentie.

Openingstoespraak van António Guterres

Openingstoespraak van António Guterres, secretaris-generaal van de VN, tijdens de eerste plenaire zitting van de VN-waterconferentie 2023.

Waterconferentie: Inhoud

Water speelt een belangrijke rol in de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en in de gezondheid en welvaart van mensen en de planeet. Toch blijft de vooruitgang bij de doelstellingen en streefcijfers op het gebied van water verontrustend achter bij de verwachtingen, waardoor de hele agenda voor duurzame ontwikkeling in gevaar komt. Daarom roept secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres op tot een gedurfde wateragenda die het vitale element de aandacht geeft die het verdient.

3 pijlers van ontwikkeling

Water is een fundamenteel bestanddeel van alle aspecten van het leven en is onlosmakelijk verbonden met de drie pijlers van duurzame ontwikkeling. Het integreert sociale, culturele, economische en politieke waarden en ondersteunt de verwezenlijking van vele doelstellingen voor duurzame ontwikkeling door nauwe banden met onder meer klimaat, energie, steden, milieu, voedselzekerheid, armoede, gendergelijkheid en gezondheid.

De conferentie, die wordt georganiseerd door de regeringen van Tadzjikistan en Nederland, omvat zes plenaire zittingen en vijf interactieve dialogen met meerdere belanghebbenden. Daarnaast zullen de lidstaten, het VN-systeem en andere belanghebbenden een aantal speciale evenementen en nevenevenementen organiseren.

Resultaten van de conferentie

Het resultaat van de conferentie zal een samenvatting zijn van de conferentiegebeurtenissen en nieuwe verbintenissen, toezeggingen en acties van regeringen en alle belanghebbenden om SDG 6 en andere watergerelateerde doelstellingen en streefcijfers te verwezenlijken, die zullen worden samengevat in de Wateragenda.

Investeren in water: aandelen

Internationale bedrijven kopen bronnen om de toegang tot vers water veilig te stellen.

Maar kun je ook “investeren in water” met minder geld?

Beleggingen in “wateraandelen” die betrokken zijn bij de behandeling, distributie en zuivering van water worden steeds vaker gezien. Deze bedrijven profiteren van grote deals en contracten in verband met de levering van schoon water voor consumptie.

Veolia: waterbehandeling en -zuivering

Een voorbeeld van een bedrijf dat gespecialiseerd is in waterbehandeling en -zuivering is Veolia uit Frankrijk. Het bedrijf biedt ook waterrecyclingdiensten aan, waardoor water meerdere malen kan worden gebruikt.

Waterwerken: waterbehandeling en -zuivering

Ook Water Works in de VS is een belangrijke speler op het gebied van waterdistributie en -zuivering. Het bedrijf exploiteert een groot aantal waterzuiveringsinstallaties en levert schoon water aan miljoenen mensen in de VS.

Xylem: Pompen, filters en meters

Xylem Water Solutions & Technologies, eveneens uit de VS, is een toonaangevende fabrikant van pompen, filters en meetapparatuur voor de bewaking van de waterkwaliteit en het zoutgehalte. Het bedrijf is ook actief in de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor watergebruik.

Evoqua: Made in Germany

Een ander bedrijf dat gespecialiseerd is in waterbehandeling en -zuivering is Evoqua, dat vroeger deel uitmaakte van Siemens. Het bedrijf biedt een breed scala aan waterbehandelingsoplossingen, waaronder membraanfiltratie, desinfectie en chemische behandeling.

Lijst: 4 “Wateraandelen

4 bedrijven die je moet kennen:

  • Veolia (Frankrijk)
  • Water Works (USA)
  • Xylem (VS)
  • Evoqua (Duitsland)

Investeren in water: ETF

Een andere manier om in de watersector te beleggen is door te investeren in water ETF’s (Exchange Traded Funds). Hier zijn enkele voorbeelden:

IShares Global Water ETF

De iShares Global Water ETF bestaat uit 50 internationale aandelen uit de waterindustrie. De ETF biedt beleggers toegang tot bedrijven die betrokken zijn bij waterbehandeling, -distributie en -zuivering.

Invesco Water Resources ETF

De Invesco Water Resources ETF is een andere water-ETF die beleggers toegang biedt tot bedrijven die actief zijn in de waterindustrie. De ETF omvat bedrijven uit verschillende sectoren zoals landbouw, energie en infrastructuur die relevant zijn voor het gebruik en de bronnen van water.

L&G Clean Water ETF

Een andere water-ETF is de L&G Clean Water ETF, die zich richt op bedrijven die gespecialiseerd zijn in het leveren van schoon water. De ETF omvat bedrijven uit verschillende sectoren, waaronder waterbehandeling, -distributie, -zuivering en -technologie.

Water-ETF’s kunnen een goede manier zijn om in de watersector te beleggen, omdat ze een brede diversificatie bieden en een gemakkelijke manier zijn om in te zetten op het wereldwijde groeipotentieel in de watersector.

Lijst: 3 “Water ETF’s

3 ETF’s die u moet kennen:

  • IShare gloal Water – 50 internationale aandelen uit de sector
  • Invesco Water Resources ETF
  • L&G Schoon Water

Geen beleggingsadvies of koopaanbeveling.

Alle hier gegeven informatie vormt geen beleggingsadvies of koopaanbeveling. Alle verklaringen zijn mijn algemeen gepubliceerde mening. Ik heb de informatie verkregen uit mijn ervaring als particuliere belegger. Dit ervaringsverslag kan en is niet bedoeld ter vervanging van persoonlijk beleggingsadvies van professionals.