Bijdragen van plaatselijke overheden als belangrijke kostenfactor

Gemeentebijdragen – Gemeentebijdragen worden geheven door de gemeenten en dekken de kosten voor de aanleg van openbare voorzieningen, wegen en paden. Deze omvatten onder meer de ontwikkelingskosten voor de aansluiting op het openbare net voor de levering van elektriciteit, gas, water en riolering. Als bouwer moet u altijd de buurtbijdragen in uw berekeningen opnemen, aangezien zij een aanzienlijke kostenfactor vormen.

Een overzicht van de bijdragen van openbare nutsbedrijven: De verplichting van de ontwikkelaar om te betalen voor openbare voorzieningen en aansluitingen

  • Worden geheven door de respectieve gemeenten
  • Dekking voor de aanleg van wegen, parkeerterreinen, paden, enz.
  • Aansluitingen voor elektriciteit, gas, water en riolering zijn in de ontwikkelingskosten inbegrepen.
  • Aanzienlijke kostenfactor voor de eigenaar van het gebouw

Terug naar de Wiki: Onroerend goed