Bouwtoezichthouder (Berlijn) voor het toezicht op de naleving van de publiekrechtelijke voorschriften

Toezichthoudende autoriteit voor de bouw (Berlijn) – In het algemeen ziet de toezichthoudende autoriteit voor de bouw toe op de naleving van de publiekrechtelijke voorschriften voor bepaalde projecten betreffende bouwkundige voorzieningen. Deze projecten omvatten bijvoorbeeld de bouw, de wijziging, het gebruik, het onderhoud of de sloop van gebouwen. De bouwtoezichtautoriteit is onder meer verantwoordelijk voor de bouwvergunningsprocedure. In Berlijn zijn de eisen zo geregeld dat de bouwtoezichtautoriteiten in het kader van de bouwvergunningsprocedure kunnen afzien van de afgifte van bouwvergunningen.

De bouwtoezichthouder (Berlijn) in een oogopslag: Bevoegde administratieve autoriteit in de bouwwetgeving

  • Toezicht op de naleving van publiekrechtelijke voorschriften
  • Voorkomt onder meer gevaren door overtredingen van het bouwrecht
  • Kan dreigen met en opleggen van sancties in het kader van de openbare veiligheid en orde
  • Tweeledige structuur in Berlijn

Terug naar de Wiki: Onroerend goed