Energiecertificaat van een woning

Energieprestatiecertificaat voor gebouwen – Het energieprestatiecertificaat voor gebouwen verstrekt gegevens over de energie-efficiëntie en de energiekosten van een gebouw en dient om de energieprestaties ervan te evalueren. De basisbeginselen van dit paspoort zijn geregeld in de verordening inzake energiebesparing (Energieeinsparungsverordnung) en verplichten de eigenaar ertoe de toekomstige huurder ongevraagd een energiepaspoort voor gebouwen te verstrekken wanneer hij een woning verhuurt. Niet-naleving van deze verplichting kan worden bestraft met een boete van maximaal 25.000 euro.

Gebouw Energie Prestatie Certificaat in een oogopslag: Het document voor de energiebeoordeling van een gebouw

  • Verschaft gegevens over de energie-efficiëntie en de energiekosten van een gebouw
  • Dient voor de energetische evaluatie van een gebouw
  • De basisbeginselen zijn geregeld in de verordening inzake energiebesparing
  • De eigenaar is verplicht het energiecertificaat van het gebouw aan de kandidaat-koper te overhandigen.
  • Sanctie van maximaal 25.000 euro voor niet-naleving van de plicht

Terug naar de Wiki: Onroerend goed