Exploitatiekosten: toerekenbare dienstlasten, onderhoud, watervoorziening – toelichting en definitie

Exploitatiekosten – Welke exploitatiekosten moeten door de huurder worden betaald? En welke nevenkosten moet u als verhuurder voor uw rekening nemen? In de wet is bepaald welke kosten kunnen worden toegerekend en welke niet. Lees meer over exploitatiekosten en waarom u deze in de huurovereenkomst moet opnemen!

Servicekosten: definitie en toelichting

Of het nu gaat om een opbrengsteigendom of een beleggingspand, bij de aankoop van een huis of een appartement zijn er altijd bijkomende aankoopkosten. Wat velen onderschatten: De lopende bijkomende kosten die het bezit van een eigendom met zich meebrengt. Als u een huurwoning koopt of voor het eerst zelf verhuurt, kunt u sommige van deze bijkomende kosten doorberekenen aan de huurder.

Niet-toerekenbare bijkomende kosten: Reparatie, onderhoud & Co.

U kunt de kosten voor ambachtslieden, onderhoud en administratie niet doorberekenen aan de huurder. Het is tenslotte uw verantwoordelijkheid als verhuurder om ervoor te zorgen dat de woning aan de moderne veiligheidsnormen voldoet en verhuurbaar is.

Als verhuurder moet u deze kosten zelf dragen:

 • Reparatiekosten
 • Onderhoudskosten
 • Administratieve kosten
 • Bankkosten

Toerekenbare servicekosten: de huurder betaalt

De toerekenbare bijkomende kosten zijn de kosten die u als verhuurder aan de meter kunt toerekenen. Om misverstanden te voorkomen, moeten deze in de huurovereenkomst worden overeengekomen. Dit soort incidentele kosten wordt ook wel exploitatiekosten genoemd. Laten we ze eens van dichterbij bekijken.

Lijst van exploitatiekosten: (BetrKV) § 2

De exploitatiekosten zijn dus constante lopende openbare lasten op het onroerend goed. Deze zijn bij wet gedefinieerd en geregeld. Aldus vallen alle kosten voor het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten en faciliteiten onder de categorie van toerekenbare servicekosten. Eventuele kosten voor straatreiniging, afvalverwijdering en schoorsteenvegen worden ook door de huurder betaald.

Hier is een kort overzicht:

 1. Watervoorziening
 2. Riolering
 3. Verwarmingssysteem en brandstoffen
 4. Warmwatersysteem, toevoer en toestellen
 5. Aangesloten systemen voor verwarming en warmwatervoorziening
 6. Personen- of goederenlift
 7. Straatreiniging en afvalverwijdering
 8. Schoonmaak van gebouwen en ongediertebestrijding
 9. Tuinonderhoud
 10. Verlichting
 11. Schoorsteen schoonmaken
 12. Opstal- en aansprakelijkheidsverzekering
 13. Conciërge
 14. Communautair antennesysteem
 15. Voorzieningen voor wasverzorging
 16. Andere bedrijfskosten

Meer over het kopen van een huis: Exploitatiekosten

Koopt u een woning die reeds verhuurd is of bent u van plan uw nieuw verworven woning te verhuren? Als u nog nooit een woning heeft verhuurd, moet u zeker de verschillende servicekosten eens nader bekijken. Lees hier meer over dit onderwerp, op mijn nieuwe site voor kopers, Immobilien-Erfahrung.de: