Gemeentelijke heffingswet wordt geheven door de gemeente

Wet gemeentelijke heffingen – Gemeenten en samenwerkingsverbanden van gemeenten zijn gerechtigd gemeentelijke heffingen op te leggen overeenkomstig de wetten op de gemeentelijke heffingen. Gemeentelijke heffingen omvatten bijdragen, retributies en belastingen. De inning van de heffingen gebeurt in twee stappen. Eerst wordt binnen de gemeente een heffingsstatuut opgesteld. Op basis van deze heffingsstatuten worden heffingsberichten uitgevaardigd.

Wet gemeentelijke heffingen in een oogopslag: Gemeentelijke heffing van bijdragen

  • Gemeenten en verenigingen van gemeenten zijn gerechtigd gemeentelijke heffingen op te leggen
  • Gemeentelijke heffingen: Bijdragen, heffingen en belastingen
  • De inning van de heffingen gebeurt in twee stappen: Binnen de gemeente wordt een heffingsstatuut vastgesteld, en op basis van het heffingsstatuut worden de heffingsoproepen verzonden.

Terug naar de Wiki: Onroerend goed