Hypotheekbank, Pfandbriefe & Onroerendgoedleningen

Hypothekenbank is een verouderde naam voor een Pfandbrief bank sinds 2005. Puur juridisch gezien zijn hypotheekbanken Pfandbrief-banken, maar sommige hypotheekbanken mochten hun naam behouden. Pfandbriefbanken zijn kredietinstellingen die zich bezighouden met het verwerven van hypotheken, het poolen van deze hypothecaire Pfandbriefe en het plaatsen ervan op de kapitaalmarkt. Zij mogen Pfandbriefe verhandelen op grond van de wet op de Pfandbriefbanken. Het geld dat wordt verkregen door de verkoop van de rentedragende en gedekte obligaties in de vorm van Pfandbriefe, wordt door de Pfandbrief-banken uitgeleend in de vorm van vastgoedleningen, leningen aan staten, deelstaten en gemeenten, alsmede voor scheeps- en vliegtuigfinanciering. In vergelijking met andere financiële beleggingen zijn Pfandbriefe veilig. In geval van insolventie hebben de vorderingen van de Pfandbrief-houders voorrang op die van alle andere schuldeisers, maar de kansen om te winnen zijn natuurlijk niet groot als het onderpand hoog is. In Duitsland biedt bijna elke bank thans diensten aan op het gebied van Pfandbriefe en hypothecaire obligaties.

Hypotheekbank in een oogopslag

  • Hypothekenbank – verouderde naam voor Pfandbriefbank
  • Pfandbrief – gedekte en rentedragende promesse
  • Bedrijfsgebied: aankoop, aggregatie en verkoop van hypotheken, alsmede het verstrekken van leningen
  • Veel Duitse banken bieden diensten aan in het gebied

Terug naar de Wiki: Onroerend goed