Gemeenschap van goederen als wettelijk huwelijksgoederenstelsel

Gemeenschap van goederen en diensten – Tenzij in een huwelijkscontract anders is overeengekomen, leven echtgenoten of geregistreerde partners in gemeenschap van goederen en diensten. In dit geval worden de vermogens van de echtgenoten tijdens het huwelijk gescheiden, maar bij de echtscheiding worden zij samengevoegd en eerlijk verdeeld indien een verevening van de winsten wordt verlangd. De gemeenschap van de opgebouwde winst kan worden gewijzigd door middel van een notariële huwelijksakte en wordt ontbonden in geval van echtscheiding.

Overzicht van de gemeenschap van aanwinsten: Subtype van de scheiding van goederen

  • Echtgenoten en geregistreerde partners leven in een gemeenschap van aanwinsten
  • De goederen van de echtgenoten zijn tijdens het huwelijk gescheiden, maar worden bij de verevening van de huwelijkswinsten samengevoegd en billijk verdeeld
  • Ontbindt in geval van echtscheiding
  • De gemeenschap van de opgebouwde meerwaarden kan worden gewijzigd door een notariële huwelijksakte

Terug naar de Wiki: Onroerend goed