Recht van eerste weigering: koopovereenkomst en voorwaarden

Recht van eerste weigering – Het recht van eerste weigering is een recht op grond waarvan een persoon een koopovereenkomst kan sluiten op de voorwaarden die een eigenaar met een koper was overeengekomen. De persoon met het voorkeursrecht treedt in de plaats van de koper en neemt dus ook de rechten en verplichtingen op zich. Er zijn veel verschillende wettelijke en contractuele voorkeursrechten. Een voorkeursrecht treedt in werking wanneer een erfgenaam uit een gemeenschap van erfgenamen zijn aandeel wenst te verkopen. De overblijvende erfgenamen hebben in een dergelijk geval een voorkooprecht.

Terug naar de Wiki: Onroerend goed

Wat betekent recht van eerste weigering – afstand?

Land: Problemen over voorkooprechten

https://www.youtube.com/watch?v=5dcMzb49nA4