Business Plan: Overzicht, definitie en beste praktijken – Een eigen zaak beginnen, deel 1

Ondernemingsplan – U wilt uw eigen bedrijf beginnen als makelaar of met een ander bedrijfsidee? Wij ondersteunen u met tips over uw businessplan en concept. Of u nu voltijds of deeltijds zelfstandige bent: Als u een eigen bedrijf wilt beginnen, moet u aan veel dingen denken, zowel vooraf als tijdens de bedrijfsvoering. Van het juiste idee tot de ziektekostenverzekering – waar moet je rekening mee houden als je je eigen bedrijf wilt beginnen? Er is geen opleiding of bijscholing voor ondernemers. Men is wel of geen directeur. Wat altijd belangrijk is, is je eigen ambitie, want dat is de enige manier om beter te worden, elke dag weer. Vandaag beginnen we met deel 1 van 18! Hier kunt u terugkeren naar: Een bedrijf starten.

Moet ik een bedrijfsplan schrijven?

Een businessplan is een gestructureerd overzicht van uw businessmodel. Het omvat alle bovengenoemde punten, van de oprichter en uw vaardigheden tot het product, het bedrijfsidee zelf, marketing, personeel en, uiteraard, de financiering.

Business plan – wat is het?

Alle delen van het business plan zijn netjes gestructureerd, als een klein boek. In dit boek leert de lezer alles wat belangrijk is over het business idee en het business model.

Je hebt niet per se een bedrijfsplan voor jezelf nodig. Een businessplan is meestal bestemd voor derden, van verkopers die zich vertrouwd maken met de materie tot de bank waarvan u een lening nodig hebt voor uw groei, tot investeerders die in uw project willen investeren, tot reclamebureaus die snel inzicht moeten hebben in uw businessmodel voor ontwerpen, video’s of websites. Afhankelijk van de geadresseerde wijzigt u bepaalde gegevens of neemt u afzonderlijke delen van het ondernemingsplan helemaal weg.

Dat wil niet zeggen dat het business plan je niet zal helpen. Het leert je immers je bedrijfsidee aan te scherpen en het is een beetje zoals het spiekbriefje dat je vroeger op school had. Je moet een heel boek uit je hoofd leren dat de inhoud van een heel jaar heeft. Contexten, berekeningen, namen. Enerzijds helpt de samenvatting u om een rode draad te hebben wat de onderwerpen betreft, maar u onthoudt ook de afzonderlijke stukjes informatie door ze in een beknopte vorm samen te vatten.

Inzicht in het bedrijfsmodel voor derden

Een bedrijfsplan is echter vooral nuttig voor derden die uw bedrijfsmodel moeten begrijpen. Ook hier is het zoals op school: de inhoud varieert naargelang het onderwerp. Als je nog geen natuurkunde hebt gestudeerd, moet je de basis uitleggen, het grote geheel. Iemand die geen idee heeft van uw materie, bv. een bankbediende uit de sector van de e-handel in voedingsmiddelen, moet binnen zeer korte tijd begrijpen wat u doet en hoe winstgevend uw bedrijfsmodel kan zijn. Een heel boek lezen is onmogelijk. Een zakenplan in een nette presentatie, snel gedaan. Het bedrijfsplan is dus uw spiekbriefje, voor hem en voor anderen.

In het kort of in detail? Uitwerking

Uw bedrijfsplan bevat alles wat belangrijk is over het onderwerp in een korte vorm. Na het bedrijfsplan komt de korte presentatie. Uiteindelijk bestaat je hele business model uit slechts één slide met drie kernpunten. Je hele financiering, twee dia’s, twee grafieken en een paar gegevens.

Zo ziet het businessplan er in zijn kortste vorm uit (korte presentatie). Als u complexere bedrijfsmodellen nastreeft, bijvoorbeeld financiële transacties via een app, zult u natuurlijk iets verder moeten gaan. Hier is het bedrijfsplan niet langer alleen een presentatie, maar een paper. Hier leg je de basis uit op wel 10, 20 pagina’s. U geeft de antwoorden op de vraag hoe uw bedrijfsmodel werkt en hoe het met succes op de markt kan worden gebracht.

Kortom, uw businessplan is een gedetailleerde verzameling van ideeën, gevolgd door validatie (verificatie en bewijs) voor banken en investeerders. De reikwijdte van een ondernemingsplan varieert sterk naargelang het intern wordt gebruikt, bv. voor uw eigen team of uw reclamebureau, of extern voor bankiers en investeerders.

Reikwijdte en aard van het bedrijfsplan

 • De algemene regel voor het ondernemingsplan, ongeacht de omvang ervan, is het eigen idee te verbeteren en oriëntatie te bieden aan derden.
 • Schets / Mindmap
 • Korte presentatie met maximaal 10 dia’s; telkens 3 kernpunten
 • Businessplan in tekstvorm op 2 bladzijden
 • Business plan in tekstvorm op 10 bladzijden + analyses
 • Daarnaast is er (optioneel) het financieel plan voor 3 tot 5 jaar: met alle geplande uitgaven en inkomsten, inclusief winstberekeningen.

Om de lening van de bank of het gewenste bedrag van uw investeerder te krijgen, hebt u beslist een bedrijfsplan nodig. Het helpt je om je eigen idee te verbeteren. Het helpt om derden, zoals banken en investeerders, te begeleiden. Terwijl u bezig bent met pagina 8, merkt u op dat er één punt ontbreekt in de risicobeoordeling op pagina 12. Terwijl u de risicobeoordeling aanpast, beseft u dat dit u een volledig nieuwe optie in de verkoop geeft. U past dit punt onmiddellijk aan op pagina 14 en zo verder. Voortdurende optimalisatie, ook van uw businessplan zelf.

Zodra uw ondernemingsplan is geschreven, zult u niet alleen goed voorbereid zijn op uw bedrijf, maar ook op alle vormen van vragen die op uw weg zullen komen.

Businessplan in de praktijk

Met uw bedrijfsplan zet u nu een functionerend bedrijfsmodel op. Je bewijs van concept. In de volgende stappen is het belangrijk om al uw overwegingen in korte en bondige zinnen te vatten. Op zo’n manier dat uw business model gemakkelijk te begrijpen is voor derden. Het hele ondernemingsplan bestaat uit een kort overzicht van u, uw ideeën, de USP’s, een inzicht in potentiële klanten, team, kapitaalbehoeften, risicoanalyse en verkoopvolume. Tot nu toe hebben we veel theoretische gedachten gehad, nu is het tijd om alles onder woorden te brengen.

Business Concept (kort): schets

Zo beschrijf je je bedrijfsidee in een zo kort mogelijke vorm:

 1. Naam van het toekomstige bedrijf? → onbelangrijk
 2. Naam (namen) van de oprichter(s)?
 3. Welke ervaring / kennis kwalificeert u voor dit start-up project?
 4. Wat is je bedrijfsidee?
 5. Wat is er zo speciaal aan?
 6. Welke potentiële klanten komen in aanmerking voor uw aanbod?
 7. Hoe moet uw aanbod de klanten bereiken (trefwoord: marketing)?
 8. Wat zijn de totale kapitaalvereisten voor uw project?
 9. Welk verkoopvolume verwacht u in de komende jaren?
 10. Hoeveel werknemers wilt u na drie jaar in dienst hebben?
 11. Welke doelen heb je voor jezelf gesteld?
 12. Welke risico’s loopt uw project?
 13. Wanneer wilt u met uw project beginnen?

Gids: Opzetten van uw eigen bedrijf & ondernemingsplan

U wilt uw eigen bedrijf beginnen als makelaar of met een ander bedrijfsidee? Wij ondersteunen u met tips over uw businessplan en concept. Of het nu gaat om een voltijdse of een deeltijdse zelfstandige: Als u een eigen bedrijf wilt beginnen, moet u aan veel dingen denken, zowel vooraf als tijdens de bedrijfsvoering. Van het juiste idee tot de ziektekostenverzekering – waar moet u op letten als u uw eigen bedrijf wilt beginnen?

Er is geen opleiding of bijscholing voor ondernemers. Je bent of directeur of niet. Wat altijd belangrijk is, is je eigen ambitie, want dat is de enige manier om elke dag beter te worden.

De onderwerpen in een oogopslag:

 1. Business plan
 2. Oprichter en stichtend team
 3. Product / Dienst: USP
 4. De klantentevredenheid verhogen
 5. Marktoverzicht: Klanten & Concurrentie
 6. Referentie klanten: Positieve beeldoverdracht
 7. Marktanalyse / validatie: bedrijfsidee
 8. Locatie selectie
 9. Marketingconcept: Distributie
 10. Adverteren: Google Ads, SEO, Krant, Radio?
 11. Marketing: Mediareclame, kosten en CPM’s
 12. Marketing: handelsbeurzen, opleiding en handelsreclame
 13. Marketing: verkoopspraatje, telefoongesprek en psychologie
 14. Marketing: promoties, kortingen en speciale aanbiedingen
 15. Marketing: sociale media en online reclame
 16. E-business: elektronische handel in de onderneming
 17. Samenwerkingsverbanden: Samenwerkingsprincipe
 18. Financiële planning: kapitaal en financiering

Klik hier om terug te keren naar het overzicht:

 • Een bedrijf gevonden
 • Rechtsvormen: OHG, KG, GmbH, AG & Co.