Word beroepsopleider: AEVO-vragen 4 – Voltooiing van opleidingen (voor makelaars, handelaars & co.)

Een beroeps makelaar worden: Testvragen voor actiegebied 4 – Waar gaat het over? Actiegebied 4 betreft het eindexamen van de stagiairs en de voltooiing van de beroepsopleiding. Trainer worden van IHK makelaardij heeft vele voordelen voor uw bedrijf! Voorkom een tekort aan geschoolde arbeidskrachten, leid geschoolde arbeidskrachten goed op en verhoog de prestaties door gerichte opleiding. Wij hebben alle belangrijke vragen voor uw beroepsopleidersexamen (AEVO = Ausbilder Eignungsverordnung) voor makelaars in onroerend goed! Het certificaat van opleider brengt u vele voordelen. Als u over de nodige kwalificaties beschikt, moet u zeker de bijscholing voor opleiders volgen.

AEVO in de Masterclass (gratis)

In mijn Masterclass vind je methodes, strategieën en hacks over online marketing, zoekmachine optimalisatie, content marketing, Photoshop en nog veel meer. Nu is er ook een nieuwe special voor beroepsopleiders. Ik heb de voorbereidingscursus gevolgd, het theorie-examen afgelegd en het praktijkexamen afgelegd. Wat heb ik geleerd? De voorbereidingscursus is maar het halve werk (oefening baart kunst) en net als op school heb je uiteindelijk maar 10% van wat je geleerd hebt nodig voor het examen. U kunt alle vragen hier vinden:

Nu in de Masterclass: AEVO 4 – Volledige opleiding.

Een trainer worden: Werkterreinen en onderzoek

Hier vindt u alles wat u moet weten! Leer meer over de werkterreinen van het AEVO-examen en krijg praktische tips voor uw eindpresentatie met veel voorbeelden en video’s – helemaal gratis! Nu in de Lukinski Masterclass:

AEVO-vragen 4 – Voltooiing van de opleiding

Waar gaat het over?

 • Voorbereiding van leerlingen op het eindexamen en het examen voor gezellen
 • Registratie bij de bevoegde instantie
 • Verwijzing naar bijzondere kenmerken die van belang zijn voor de uitvoering
 • Opstellen van een schriftelijk verslag op basis van prestatiebeoordeling
 • Stagiairs informeren en adviseren over in-company ontwikkelingstrajecten en verdere beroepsopleidingsmogelijkheden.

Wat is de rechtsgrondslag voor de controle?

De rechtsgrondslag voor het eindexamen wordt ontleend aan de wet op de beroepsopleiding, het opleidingsreglement voor het desbetreffende opleidingsberoep en het examenreglement van de bevoegde instantie.

 • Wet op de beroepsopleiding
 • Opleidingsvoorschriften voor het opleidingsberoep
 • Examenreglement van de bevoegde instantie

Wie wordt tot het eindexamen toegelaten?

Tot de opleiding worden toegelaten, degenen die hebben deelgenomen aan het tussentijdse examen, die het schriftelijk bewijs van afsluiting van de opleiding hebben behaald en die staan ingeschreven in het register van beroepsopleidingsverhoudingen van de bevoegde instantie.

 • Deelname tussentijds examen
 • Schriftelijk bewijs van opleiding
 • Ingeschreven in het register van beroepsopleidingsbetrekkingen van de bevoegde instantie (geregistreerd)

Wat wordt er tijdens het eindexamen gecontroleerd?

Het eindexamen bepaalt of de leerling de vereiste beroepsvaardigheden beheerst, of de nodige beroeps- en technische kennis aanwezig is, kortom of hij handelingsbekwaam is.

Ook wordt vastgesteld of de stagiair vertrouwd is met de leerstof van de vakschool.

 • Beroepsvaardigheden
 • Professionele en technische kennis
 • Leerplan van de vakschool

Wie registreert de stagiair voor het eindexamen?

De opleider moet de cursist inschrijven voor het eindexamen.

Moeten stagiairs worden vrijgegeven voor het eindexamen?

De stagiairs moeten, ongeacht hun leeftijd, op de dag van het schriftelijk eindexamen door het opleidingsbedrijf van het werk worden vrijgesteld.

Jongeren onder de 18 jaar hebben ook recht op vrijaf op de werkdag die onmiddellijk voorafgaat aan het schriftelijk eindexamen.

 • Vrijstelling voor schriftelijk eindexamen
 • Jongeren bovendien op de dag voor het eindexamen

Wat is de structuur van het eindexamen?

De structuur van het eindexamen is onderverdeeld in een vaardigheidsexamen, een kennisexamen en een actiegericht examen, afhankelijk van het opleidingsreglement.

 • Vaardigheidstest
 • Kennis check
 • Actiegericht examen (afhankelijk van de opleidingsvoorschriften)

Wanneer is de stagiair geslaagd voor het eindexamen?

Voor het eindexamen is men geslaagd indien men op alle relevante examenonderdelen ten minste voldoende heeft gepresteerd.

 • Slagen voor alle onderdelen van het examen
 • Ten minste voldoende (4)

Lees meer in de Masterclass

Alle vragen over “AEVO 4 – Afronden van de opleiding” kunt u nu hier vinden:

Nu in de Masterclass: AEVO 4 – Voltooiing van de opleiding

AEVO-vragen: Alle actiegebieden

Alle werkterreinen van het opleidersexamen in één oogopslag: