Een beroepsopleider worden: AEVO-vragen 1 – Controle van opleidingseisen (voor makelaars, ambachtslieden & co.)

Een beroeps makelaar worden: Testvragen voor actiegebied 1 – Waar gaat het over? Actiegebied 1 betreft het onderzoek van de opleidingseisen. Trainer worden van IHK makelaardij heeft vele voordelen voor uw bedrijf! Voorkom een tekort aan geschoolde arbeidskrachten, leid geschoolde arbeidskrachten goed op en verhoog de prestaties door gerichte opleiding. Wij hebben alle belangrijke vragen voor uw beroepsopleidersexamen (AEVO = Ausbilder Eignungsverordnung) voor makelaars in onroerend goed! Het certificaat van opleider brengt u vele voordelen. Als u over de nodige kwalificaties beschikt, moet u zeker de bijscholing voor opleiders volgen.

AEVO in de Masterclass (gratis)

In mijn Masterclass vind je methodes, strategieën en hacks over online marketing, zoekmachine optimalisatie, content marketing, Photoshop en nog veel meer. Nu is er ook een nieuwe special voor beroepsopleiders. Ik heb de voorbereidingscursus gevolgd, het theorie-examen afgelegd en het praktijkexamen afgelegd. Wat heb ik geleerd? De voorbereidingscursus is maar het halve werk (oefening baart kunst) en net als op school heb je uiteindelijk maar 10% van wat je geleerd hebt nodig voor het examen. U kunt alle vragen hier vinden:

Nu in de Masterclass: AEVO 1 – Controleren van opleidingseisen.

Een trainer worden: Werkterreinen en voorbereiding op examens

Hier vindt u alles wat u moet weten! Leer meer over de werkterreinen van het AEVO-examen en krijg praktische tips voor uw eindpresentatie met veel voorbeelden en video’s – helemaal gratis! Nu in de Lukinski Masterclass:

Opleidingseisen controleren

 • De voordelen van de opleiding uiteenzetten en rechtvaardigen
 • Opleidingsbehoeften van het bedrijf op basis van wettelijke, CAO- en bedrijfskadervoorwaarden
 • Structuren van het beroepsopleidingsstelsel
 • Selecteer opleidingsberoepen voor de onderneming
 • Controleer de geschiktheid van de boerderij

De volgende vragen vertegenwoordigen een groot deel van de inhoud van het onderwijs/examen en moeten door elke opleider worden beheerst.

Beroepsopleiding en duaal systeem

Wat is beroepsopleiding?

Op veel gebieden is er een tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Beroepsopleiding biedt bedrijven de mogelijkheid personeel op te leiden volgens hun eigen vraagplanning.

Het zoeken naar nieuw personeel kost tijd en geld, en aanwerving gaat gepaard met risico’s. Gerichte opleiding binnen de onderneming minimaliseert de risico’s die gepaard gaan met het aannemen van nieuw personeel.

Dubbel systeem, wat betekent dat?

Het duale systeem verwijst naar de scheiding van opleidingsbedrijf en beroepsschool in de Bondsrepubliek. Beiden zijn betrokken bij de opleiding.

Wat betekent “permeabiliteit” in het duale systeem?

Permeabiliteit betekent dat men van het ene onderwijsniveau naar het volgende hogere niveau kan gaan.

Zo kunnen stagiairs met een diploma van lager middelbaar onderwijs in het kader van de beroepsopleiding ook een diploma van middelbaar modern onderwijs behalen.

Wat houdt persoonlijke geschiktheid in?

Persoonlijke geschiktheid betekent in wezen dat u kinderen en jongeren als trainer in dienst mag nemen.

Voorwaarde is dat u niet bent veroordeeld wegens een misdrijf (met een gevangenisstraf van 2 jaar of meer) of dat u de wet op de beroepsopleiding herhaaldelijk/ernstig hebt overtreden. Verder mag u niet

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de respectieve bevoegde autoriteiten.

Wat betekent beroepsactievaardigheid / actievaardigheid?

Beroepscompetentie is de verwerving van beroepsvaardigheden, -kennis en -bekwaamheden die vereist zijn voor de uitoefening van het beroep in opleiding.

Wat betekent “beroepsgeschiktheid”?

Beroepsbekwaamheid verwijst naar de bewezen bekwaamheid om het beroep van leerling uit te oefenen.

Regelgeving en wetten

Welke wet regelt de beroepsopleiding?

De basis voor alle opleidingsberoepen is de wet op de beroepsopleiding.

Er gelden nog andere voorschriften, onder andere:

 • Wet inzake gezondheid en veiligheid op het werk
 • Jeugd wet ter bescherming van de werkgelegenheid
 • Ontslagbeschermingswet
 • Grondwet voor werken

Hier is nog een nuttige blik op het naast elkaar bestaan van de grondbeginselen rond wet, statuut en inhoud.

Operatie Beroepsschool
Economie Financiering Publieke sector
Stagiair Leerling Studenten beroepsonderwijs
Opleidingscontract Rechtsgrondslag Verplicht onderwijs
Wet op de beroepsopleiding Rechtsgrondslag Schoolwet
Opleidingskader Inhoud regeling Raamleerplan
Vermogen tot handelen Kwalificatiedoelstellingen Theoretisch onderwijs
Bevoegde instantie Controle Toezichthoudende autoriteit van de school
Federale wet Rechtsgebied Provinciale wet

Waar gaan de opleidingsvoorschriften over?

In het opleidingsreglement vindt u informatie over:

 • Benaming van het opleidingsberoep
 • Duur van de opleiding
 • Opleidingsdoelstellingen van het beroep (vaardigheden, bekwaamheden en kennis)
 • Kaderplan voor de opleiding (leidraad voor de feitelijke en temporele structuur)
 • Examenregeling

Wat betekent “hiërarchie van rechtsbronnen”?

De “hiërarchie van de rechtsbronnen” verwijst naar de rangorde van rechtsbronnen in de Bondsrepubliek Duitsland. Eerst en vooral is er de basiswet.

Daarna volgen de wetten van het parlement, de wetten van de deelstaatparlementen, enzovoort. Bijzondere overeenkomsten, zoals collectieve overeenkomsten of bedrijfsakkoorden, mogen derhalve niet in strijd zijn met wetten van hogerhand.

Opleiding en doelstellingen

Wat is het doel van je trainer?

Als trainer wil je de vaardigheden, kennis en bekwaamheden van het opleidingsberoep volledig overbrengen.

Leer gratis… ga verder

Alle vragen over “AEVO 1 – Controleren van opleidingseisen” kunnen nu hier worden gevonden:

Nu in de Masterclass: AEVO 1 – Controleren van opleidingseisen.

AEVO-vragen: Alle actiegebieden

Alle werkterreinen van het opleidersexamen in één oogopslag: