Appartementsgebouw: vermogenswaarde, marktwaarde en opbrengsten

Appartementenhuis – In de traditionele zin is een appartementenhuis een meergezinswoning die rendement oplevert door huurbetalingen en daarom interessant is voor kapitaalinvesteerders. Als u de doelgroep van kapitaalinvesteerders wilt aanspreken, hebt u een groot contingent documenten nodig en moet u uw documenten volledig verstrekken. Belangrijke bedrijfseconomische verklaringen, een prognose van de huurverhogingen en feiten over de marktwaarde van het onroerend goed vormen de basis van de beslissing voor kapitaalinvesteringen. Met Lukinski verkoopt u uw appartementencomplex met winst en hoeft u niet lang te wachten op een solvabele koper.

Taxatie van appartementsgebouwen

De taxatie van appartementsgebouwen is een complexe taak. Naast de vermogenswaarde en de marktwaarde speelt de inkomenswaarde een doorslaggevende rol. De taxatie van het onroerend goed omvat alle informatie over de grootte, de ligging, de inkomsten per verhuurde vierkante meter, alsmede de staat en de bouwsubstantie van het onroerend goed. Alle verhuurde en niet-verhuurde eenheden moeten worden vermeld en de onderhoudskosten gedocumenteerd.

Voor investeerders is informatie over bestaande huurders belangrijk, aangezien zij een lagere huur betalen dan een nieuwe huurder. Een ander punt dat de kosten beïnvloedt, is de administratie. Uw aanbod wordt interessant voor kapitaalinvesteerders en dus als appartementsgebouw indien, na aftrek van alle kosten, een permanent rendement uit huurinkomsten resulteert.

Verkoop een appartementsgebouw met winst

Waren flatgebouwen in het verleden overwegend panden met veel huurders, tegenwoordig wordt de term ook gebruikt voor twee- en viergezinswoningen. Wat onveranderlijk is, is het leven dat inherent is aan een flatgebouw en dat gebaseerd is op de lange, traditionele geschiedenis van het pand. Verkoop uw appartementsgebouw met het oog op winst en baseer uw aanbod op feiten waarmee u investeerders kunt overtuigen en die in hun geheel controleerbaar zijn. Dit omvat ook aannemelijke informatie over renovatie- en opknapwerkzaamheden die door de investeerder na het sluiten van het contract moeten worden verricht. Om het verkoopproces vlot te laten verlopen, moeten de kredietwaardigheid en de financiering van de koper grondig worden gecontroleerd. Een correcte beoordeling van de solvabiliteit vereist ervaring met kredietcontroles en veronderstelt dat u bekwaam bent in de beoordeling.

Tips voor makelaars

U wilt een huis of appartement verkopen, hebt geen ervaring op de vastgoedmarkt en wilt koste wat kost fouten vermijden? Dan doet u er goed aan gebruik te maken van de uitgebreide diensten van een makelaar en de tijdrovende en ingewikkelde verkoop van uw woonhuis te vereenvoudigen. Wanneer u een makelaar in de arm neemt, hoeft u de verkoop van uw woning niet in uw planning op te nemen, aangezien alle taken rechtstreeks door uw makelaar worden overgenomen en in uw belang worden uitgevoerd.

Luxe eigendommen

Het is een feit dat kopers van luxe eigendommen zeer hoge verwachtingen hebben van het eigendom dat zij verkiezen en de presentatie ervan. Hier wisselen grotere sommen geld van eigenaar dan bij klassieke woningen in het “normale prijssegment”. Daarom moet u veel aandacht besteden aan het aanbod en het verkoopproces en vertrouwen op een makelaar die zijn weg kent in de verkoop van luxe huizen en flats. Meer over het onderwerp luxe.

Verkoop condominium

De verkoop van een condominium vereist een hele reeks andere documenten dan nodig zijn voor de verkoop van een huis. Aangezien de flat een eenheid in een meergezinsgebouw is, hebben potentiële kopers, naast de informatie over de flat, ook alle details nodig betreffende de vereniging van eigenaars en de notulen van de vergaderingen, de gemeenschappelijke voorzieningen en het overzicht van de onderhoudsreserves. Wij raden u aan de verkoop van uw appartement te laten uitvoeren door ervaren makelaars en fouten bij de presentatie of afhandeling van de verkoop te voorkomen. Alles wat je moet weten over het verkopen van een flat.

Hotel verkopen

Als u een hotel wilt verkopen, is een professionele aanpak vanaf het begin van immens belang. Anders dan bij particulier gebruikt onroerend goed spelen de uitgebreide waardebepaling en de marketingstrategie een beknopte rol. Tot welke groep kopers moet uw aanbod zich richten? Welke voorwaarden zijn relevant in de huidige huurovereenkomst en welke reputatie heeft het hotel? Al deze aspecten zijn van invloed op de biedprijs en bepalen hoeveel interesse ervaren hoteliers in uw pand hebben. Meer informatie over het onderwerp hotelverkoop.

Kosten voor makelaars in onroerend goed

Als eigenaar hoeft u het uit kostenoverwegingen niet zonder een professionele makelaar te stellen. Terwijl bij huren het principe geldt dat de koper betaalt, maakt u geen kosten bij de verkoop van een huis via een makelaar. De commissie van de makelaar maakt deel uit van de bijkomende kosten van de aankoop, die door de koper moeten worden betaald. De kosten voor een makelaar omvatten alle toegewezen taken en dus de gehele organisatorische inspanning en afhandeling van de verkoop van het huis. Indien u daarentegen particulier verkoopt, ontstaan er talrijke kosten die door u moeten worden betaald. Meer informatie over de kosten.