Eenvoudig en veilig – een huis verkopen in Bad Kreuznach en omgeving

Er zijn vele redenen om een woning in het kuuroord Bad Kreuznach te verkopen. Bad Kreuznach ligt in Rijnland-Palts en is een belangrijk cultureel en economisch centrum van de regio. De wortels van de stad gaan terug tot de 5e eeuw voor Christus. Er zijn bewijzen van een nederzetting door de Kelten en Bad Kreuznach speelde ook een belangrijke rol in de Romeinse tijd. Indien u eigenaar bent van een woning in Bad Kreuznach en de stad om professionele of persoonlijke redenen wenst te verlaten, komt de verkoop van de woning op de agenda. Ook in het geval van een erfenis die u zelf niet wilt gebruiken of verhuren, kan de verkoop een goede oplossing blijken. In het kader van een echtscheiding en de verevening van de winsten, indien het onroerend goed na de gezinsuitbreiding te klein wordt of indien een financieel knelpunt de gedachte aan een verkoop bevordert, moet u als eigenaar in Bad Kreuznach met de nodige voorzichtigheid te werk gaan. Een effectieve aankoop van een huis of appartement tegen een realistische prijs is mogelijk als u een onroerend goed expert zoals Lukinski inhuurt. Uw investering is goed besteed en zorgt ervoor dat u kostenvallen vermijdt en het pand in korte tijd verkoopt.

Grote vraag naar onroerend goed in Bad Kreuznach – Uw huis of appartement particulier verkopen?

Verkopers van onroerend goed in Bad Kreuznach profiteren momenteel van een immense vraag naar woningen. Anderzijds is er een gering aanbod van condominiums, percelen en huizen. Vanuit dit oogpunt zou de verkoop van een huis geen grote problemen mogen opleveren, vinden eigenaars, en neigen zij in hun overwegingen naar particuliere verkoop. Wie zijn eigendom verkoopt zonder de hulp van een makelaar, moet de voorbereiding van het bod en de afhandeling van de verkoop concreet plannen. Een berekening van de kostenfactor blijkt eveneens een voordeel te zijn en geeft inzicht in hoe hoog de uitgaven voor de verkoop van het huis voor particuliere eigenaars zijn. Vanuit financieel oogpunt is de bepaling van de marktwaarde het grootste punt op de lijst voor de verkoop van onroerend goed. Toch zou geen enkele eigenaar het zonder een taxatie voor het appartement of huis in Bad Kreuznach moeten stellen. Feit is dat een verkoop van onroerend goed op basis van buikgevoel of het benoemen van de ideale waarde vaak uitloopt op een overwaardering met alle gevolgen van dien. Door af te zien van een taxatie kan een verkoop worden vertraagd of kunnen grote verliezen worden geleden als gevolg van een te lage verkoopprijs. Een andere belangrijke factor is de tijd die wordt besteed aan het verkrijgen van documenten, de voorbereiding van het exposé, het beantwoorden van vragen en de inspectie ter plaatse. Als u professioneel wilt verkopen en veel tijd wilt besparen, uw zenuwen wilt sparen en niet onnodig geld wilt verliezen, is een makelaar uit Bad Kreuznach de beste keuze. Lukinski biedt een volledige service voor eigenaars en is een ervaren partner als het gaat om de verkoop van huizen of appartementen. Met onze jarenlange ervaring en kerncompetentie nemen wij alle taken op ons die zich in het kader van de marketing van uw onroerend goed voordoen en leiden wij tot een succesvolle afronding van de verkoop.

Valkuilen bij de verkoop van onroerend goed door de eigenaar

Eigenaars die particulier verkopen, denken daar in de eerste plaats over met het oog op geldbesparing. Deze gedachte is echter al een vergissing die u duur kan komen te staan en u in een kostenval kan doen belanden. Vanaf het moment dat u investeert in de verkoop van het huis of de verkoop van het condominium, zijn er enkele financiële uitgaven. Om professionele aanbiedingen te kunnen doen, hebt u een taxatie en het wettelijk vereiste energiecertificaat nodig. U plaatst talrijke advertenties, met verschillende tarieven in elk onroerend goed portaal. En als u wilt dat uw exposé doelgroepgericht en professioneel is, zult u de diensten van bijvoorbeeld een tekstschrijver en een fotograaf nodig hebben. De som van deze kosten is meer dan u zou moeten uitgeven om een plaatselijk makelaarskantoor in te huren. Om de kosten te drukken, zien sommige eigenaars af van de taxatie van de marktwaarde en baseren zij zich op vergelijkende prijzen van eigendommen op een soortgelijke locatie of zelfs op de prijs die zij zelf betaalden op het ogenblik van de aankoop. Emotionele banden zoals jeugdherinneringen of het stichten van een gezin en het laten opgroeien van kinderen in het huis kunnen een neutrale taxatie ook in de weg staan. Wanneer het op de verkoop van uw eigendom aankomt, moet u zich uitsluitend op de feiten baseren en niet op uw buikgevoel. Als onderdeel van het verkoopproces moet u de kredietwaardigheid van de kandidaat-koper controleren, een afspraak maken met de notaris en verslag uitbrengen over alle factoren en gebreken van het onroerend goed. U moet facturen voor uitgevoerde renovatiewerkzaamheden kunnen overleggen en documenten zoals het uittreksel uit het kadaster aan de koper kunnen overhandigen. Een kleine faux pas, een vergeten document of een stukje informatie dat voor u onbelangrijk lijkt, kan het sluiten van de overeenkomst verhinderen en juridische gevolgen voor u hebben. Eigenaars kunnen deze stress en zenuwachtigheid vermijden door te kiezen voor een makelaarskantoor en een professionele verkoop van huizen of appartementen.

De biedprijs – een optelsom van vele factoren

In verband met de vaststelling van de biedprijs wordt de waardebepaling belangrijk. In tegenstelling tot de wijdverspreide stelling dat de marktwaarde uitsluitend gebaseerd is op de waarde van het onroerend goed, omvat zij een hele reeks andere beïnvloedende factoren. Gegevens over de ligging, de grootte van het onroerend goed en het perceel, de inrichting en de infrastructurele integratie worden gebruikt om de marktwaarde te bepalen. Een gedetailleerde marktanalyse door de vastgoeddeskundige sluit uit dat de woning of het appartement boven of onder de reële marktwaarde wordt aangeboden. Als het onroerend goed overgewaardeerd is, duurt de verkoop lang en worden de onderhandelingen met potentiële kopers ingewikkeld. U moet rekening houden met een immense periode tot uw eigendom in andere handen overgaat en het contract is gesloten. Het is ook niet ongewoon dat de taxatie te laag uitvalt als men alleen naar het onroerend goed kijkt en de andere relevante gegevens, waaronder de samenhang van vraag en aanbod, buiten beschouwing laat. Als u het huis onder de werkelijke waarde aanbiedt, zijn hoge verliezen voorgeprogrammeerd en zal de tevredenheid na het sluiten van het contract ontbreken. Een neutraal bepaalde en op feiten gebaseerde aanbiedingsprijs verzekert u van een serieuze prestatie en is een basis als het gaat om de winstgevende en zekere verkoop van onroerend goed in Bad Kreuznach.

Verhuurde huizen en flats verkopen: hier is deskundigheid van bijzonder belang!

Bent u eigenaar van een condominium, een appartementsgebouw met bestaande huurders of wilt u uw eigen woning verkopen waarin een bestaande omaflat verhuurd is? In deze gevallen, maar ook in geval van contractuele afspraken over levenslange woonrechten, moet u afzien van een onderhandse verkoop. Volledig verhuurde huizen en condominiums zijn zeker interessant voor investeerders. Voorwaarde hiervoor is dat de beheers- en onderhoudskosten zichtbaar lager zijn dan het rendement uit de huuropbrengsten. Als u eigenaar bent van een appartement in een complex met gemeenschappelijk beheer of met meerdere eigenaren, kunt u niet in uw eentje de nieuwe eigenaar aanwijzen. In dit geval heeft de vereniging van eigenaren medebeslissingsbevoegdheid en kan zij een potentiële koper afwijzen als deze bijvoorbeeld het appartement wil gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met de afspraken. Als u een verhuurd flatgebouw in een gemeenschappelijk complex verkoopt, zal een afwijzing meestal niet plaatsvinden als de bestaande huurder contractueel wordt overgenomen. Niettemin zal de beheerder de kredietwaardigheid van de kandidaat-huurder grondig onderzoeken, want naast de aankoopprijs van het appartement moet er voldoende financiële armslag zijn voor alle gemeenschappelijke onderhouds- en herstellingswerken. Verhuurde verkopen zijn zeer complex en vereisen de know-how en expertise van ervaren vastgoeddeskundigen.

Lukinski – Onroerend goed verkopen uit professionele handen

Lukinski ondersteunt u vanaf de eerste gedachte aan de verkoop van een huis tot aan de overdracht van het pand aan de nieuwe eigenaar. Bel ons en laat ons weten wat wij voor u kunnen doen en bij welk project wij u kunnen ondersteunen. Vertel ons over uw huis of appartement en wij zullen de verkoop plannen, realiseren en afronden. Door een beroep op ons te doen, investeert u in professionalisme en de garantie dat de verkoop van uw eigendom u volledig tevreden zal stellen.