Alternatieve energiebronnen zijn onuitputtelijk beschikbaar

Alternatieve energiebronnen – Onder alternatieve energiebronnen wordt verstaan de opwekking van energie met onuitputtelijke of snel reproduceerbare middelen. Enkele zeer bekende voorbeelden zijn zonne-energie, houtverwarming, geothermische energie of biogas. In de normale vastgoedhandel zijn alternatieve energieën weinig relevant. Als u elektriciteit of energie koopt van een leverancier van groene stroom, zijn alternatieve energiebronnen totaal irrelevant, maar ze zijn relevanter als u de elektriciteit zelf opwekt. Of het de moeite loont dergelijke kostbare apparatuur aan te schaffen, moet worden beoordeeld door een deskundige op het gebied van het desbetreffende onroerend goed, aangezien dit in de regel niet altijd raadzaam is.

Alternatieve energiebronnen in een oogopslag: niet-verbruikbare bronnen

  • Milieuvriendelijke energiebronnen
  • Gedeeltelijk gesubsidieerd door de staat
  • Verschillende energieën: zonne-energie, biodiesel, stuwdammen, windmolenparken…
  • De doeltreffendheid moet worden beoordeeld door de deskundige
  • Alleen relevant voor eigen elektriciteitsproductie

Terug naar de Wiki: Onroerend goed