Huis verkopen – Waarop moet u letten bij de verkoop van een huis in Waiblingen

Verkopen wij liever met een professionele makelaar of kunnen wij het ook privé doen? We krijgen ’s morgens altijd veel e-mails, en we krijgen ook veel vragen van onze klanten in persoonlijke gesprekken bij bezichtigingsafspraken. Verzameld en duidelijk verpakt, kunt u hier de basisvragen over winst-geoptimaliseerde verkoop van onroerend goed bekijken.

Spreek een begindatum af met de makelaar voor de taxatie van uw woning (appartement of huis)

Het maakt niet uit of u een optimaal geïsoleerd massief huis, een landgoed of een huis met houten skelet verkoopt, u moet weten hoe u te werk moet gaan en hoe u na de oplevering de beste verkoopprijs voor uw eigendom kunt krijgen. Verwerf alle nodige kennis in de onroerend goed markt goed kennen in uw regio in Waiblingen, als u wilt brengen in nauwelijks tijd uitgaven, contact met ons op, daarbij alle kennis die hier beschreven en natuurlijk ook verdere, vooronderstelde kennis in de verkoop van huizen, goed kennen in uw regio in en rond Waiblingen en u helpen en als je wilt om tijd te besparen, schrijf een e-mail naar onze specialisten.

De volgende op de lijst is: Zorg voor papieren voor de geplande huisverkoop. Ontvangstbewijzen, documenten, liefst in het origineel, en ook facturen. Voor de verkoop van een onroerend goed hebt u een grote verscheidenheid van min of meer relevante documenten nodig, waaronder aanvragen en ook formulieren. Professioneel genomen foto’s verhogen de verkoopwaarde van het onroerend goed, zodat elke koper een veel betere indruk krijgt Foto’s moeten het huis of condominium altijd vanuit een gunstig perspectief laten zien en van hoge kwaliteit zijn, u wilt tenslotte nu verkopen. En indien mogelijk, voor een sterke waarde.

Haus verkaufen

De nieuwe uitdaging: het precieze bedrag in euro’s moet worden vastgesteld. Diverse invloedsfactoren dragen bij tot de vaststelling van een koopprijs op basis van geloofwaardige basisgegevens, zoals ouderdom, kwaliteit van het gebouw, ligging, maar ook staat van het pand en uitrusting. Het is niet belangrijk welke bedragen u zelf ooit geïnvesteerd heeft in het onroerend goed in Waiblingen. Vraag en aanbod op de huidige markt bepalen de waarschijnlijke verkoopprijs. U moet met dit feit rekening houden. Vraag en aanbod op de huidige markt regelen de aankoopprijs. Je moet hier rekening mee houden Echt, elke taxatie belooft veel ijver die je moet inbrengen. Voor de onervarene kan het vrij ingewikkeld worden om de waarde op een gezaghebbende manier te beoordelen.

Verkopen als een ervaren professional, de volgende taak op het strategieplan in Waiblingen: Voorbereiding van de hoogwaardige portfolio voor potentiële klanten. Als u op zoek bent naar een geschikt appartement in Waiblingen, denk dan aan uw individueel zoekgedrag. Al bij de eerste blik op de beschrijving beslist u of u positief staat tegenover het exposé of dat u interieurfoto’s wilt zien en meer details wilt weten. Net als wanneer we elkaar leren kennen, telt onze eerste indruk. Het loont de moeite om tijd te investeren in een perfect voorbereide advertentie in de verkoop, u kent uzelf het beste als onroerend goed eigenaar in het uiteindelijke exposé van het huis moet nauwgezet worden opgenomen, evenals gezellige serre, perceel en bijlage of het eigen zwembad voor de kinderen. De grootste verkoopmogelijkheden worden geboden door de portaalsites voor onroerend goed en appartementen, die vaak worden gebruikt voor de huizenjacht, maar natuurlijk ook door de beproefde plaatselijke pers. Daarna is het een kwestie van afwachten. Valt uw huis in de smaak bij waarnemers van de lijst?

Einfamilienhaus in Waiblingen

De volgende uitdaging: het beantwoorden van vragen voor bezichtigingen en algemene post. Als u de zoektocht naar kopers begint met uw exposé met foto’s van het interieur en het exterieur, werkt dat meestal snel en is de eerste feedback er al. Uw waarnemend makelaar beantwoordt de brieven voor u, uitsluitend wanneer er vragen binnenkomen, neemt hij rechtstreeks persoonlijk contact met u op.

Coördineren en uitvoeren van bezichtigingsafspraken voor geïnteresseerden. Nu wordt het spannend, de makelaar maakt voortdurend afspraken voor een bezichtiging met geïnteresseerden, als u dat wenst, voert hij de afspraken uit zonder dat u daarbij aanwezig bent, maar u als eigenaar kunt daar ook bij aanwezig zijn. Zorg dat je een goede indruk maakt bij de volgende bezichtigingsafspraak. Per slot van rekening, het oog koopt.

Uw nieuwe taak: Het controleren van de werkelijke kredietwaardigheid van de geïnteresseerde in uw woning. Om onregelmatigheden bij de betaling te voorkomen, wordt de veronderstelde kredietwaardigheid van de geïnteresseerde direct door de makelaar gecontroleerd na de woninginspectie en de controle van de zonneschermen, het balkon, enz.

Onderteken het koopcontract bij de notaris

Alle nog te betwisten formaliteiten van het koopcontract, inclusief de voorafgaande onderhandelingen met de nieuwe eigenaar, worden door de vertrouwde makelaar gedaan, uw verkoper bereidt samen met uw notaris uw notariële koopcontract in concept voor, voor de notariële vastlegging van de verkoop moet u beslist naar de notaris komen, ook vanuit juridisch oogpunt, bij de notaris ondertekenen u en de koper het koopcontract dat nu voorhanden is, met de handtekening heeft u uw eigendom officieel verkocht, wij feliciteren u, er resten u nog slechts enkele individuele uitdagingen.

De volgende uitdaging: na bijschrijving in het kadaster (of prioriteitsoverdrachtsbericht) wordt de prijs van uw eigendom onmiddellijk overgedragen. Uw notaris zal dan de bijgewerkte passage inschrijven in het kadaster en het zogenaamde prioriteitsbericht van overdracht. Het document voorkomt bijvoorbeeld een dubbele verkoop, de notaris deelt de nieuwe eigenaar onmiddellijk mee wanneer hij de koopprijs kan overmaken op de bankrekening die in het contract is vermeld. Controleer of de betaling op de rekening is ontvangen.

Betaling van de rekeningen van uw vroegere assistent-notaris en makelaar

Als verkoper geeft u vervolgens de specifieke makelaardij opdracht om de makelaars- en notariskosten te voldoen onmiddellijk nadat het vooraf onderhandelde contract met hun handtekening is bezegeld.

De volgende komt: Overdracht van de belasting op de overdracht van onroerend goed. Bij de verkoop van een huis kan belasting verschuldigd zijn over de meerwaarde als er niet meer dan tien jaar zit tussen de onderhandse verkoop en de verkoop van een onroerend goed, eventueel vermeerderd met kerkbelasting en solidariteitstoeslag. Er worden echter enkele uitzonderingen gemaakt voor particuliere verkopen, bijvoorbeeld indien de eigenaar er meer dan 3 jaar]36 maanden heeft gewoond als bewoner van een eigen woning. Wie echter meer dan 3 jaar in het onroerend goed heeft gewoond en het niet heeft verhuurd, is vrijgesteld van vermogenswinstbelasting.

Lokale verandering en onroerendgoedbezit: bestaande bouw en nieuwbouw

Feiten en cijfers van de financiering en vastgoedmarkt tot 40.307 graag hier wonen. Momenteel wonen en leven er 0,05 miljoen inwoners op 42,75 vierkante kilometer. Dat zijn 1282 mensen per vierkante kilometer grond, waardoor betaalbare woningen een gewild goed zijn. In totaal woont 0,07% van de Duitse bevolking in Waiblingen.

Vraag naar huisvesting en nieuwbouw

Het federale bureau voor de statistiek heeft onlangs nieuwe cijfers voor Duitsland verzameld, volgens welke 21.294 inwoners in hun eigen huis wonen, 3.372 hun dag in hun flat doorbrengen en een volle 26.540 inwoners in een huurflat wonen, het zijn 32.346 gehuwden en 22.478 alleenstaanden. In alle delen van de stad is nieuwbouw nodig in de vorm van capaciteitsopbouwende flats.

Hoe hoog zijn volgens de huidige studies de kosten voor investeringen? De huidige behoefte aan woningen is groot, daarom gaan de meest recente studies uit van 19.936 nieuwe woningen, ongeveer 17% ziet slechts 23.259 nieuwe flats in de behoefte en een derde speculeert op Waiblingen nieuwe flats die gebouwd moeten worden, hoeveel eenheden zullen er volgens de berekening daadwerkelijk gebouwd worden? Momenteel worden slechts ongeveer 154 nieuwe eenheden voltooid, dus wordt er veel geïnvesteerd, een hele 2,1 miljard euro.

De wijken van Waiblingen bieden veel

Bijna alle inwoners van Waiblingen zijn absoluut gelukkig waar ze wonen. Er zijn 45.191 eigenaars die hun eigen woonomgeving op prijs stellen, tegenover slechts 9.633 ontevredenen, een hele 35.559 meer, maar het positieve gevoel is ook voelbaar onder huurders, met 40.307 bewoners, tegenover 14.517 mensen die momenteel ontevreden zijn. Het overgrote deel van de inwoners woont in eengezinswoningen, niet in flatgebouwen; alles bij elkaar wonen er 28.709 Waiblingenaren, aanzienlijk meer dan in flatgebouwen, waar 17.036 of 8.502 mensen in tweegezinswoningen wonen.

Onroerend goed planning in Waiblingen veel, ook jonge inwoners, zoals 3.607 kinderen tussen 6 tot 14 jaar, maar ook een aantal mensen op oudere leeftijd, zoals 2.895 inwoners in de leeftijd van 50-64 jaar, groei ook in de huidige ontwikkeling van de bevolking. Het aantal inwoners van Waiblingen neemt voortdurend toe, van 54.364 mensen 4 jaar geleden, steeg Waiblingen met een vaak onbegrijpelijke 460 mensen tot een statistische 55.282. De trend zet zich voort. We kijken nu naar de laatste prognoses voor de woningmarkt voor het jaar 2035.

0,3 miljard euro ongebruikt kapitaal

Een hele 334.326.720 euro aan liquide middelen op rekeningen of onder kussens, nog veel hogere bedragen, een hele 0,4 miljard euro zijn opzij gezet in onroerend goed, had u zoveel verwacht? Statistisch gezien worden alleen al door aan- en verkoop of onroerend goed transacties elke 12 maanden grote bedragen overgemaakt, de prognose gaat tot 5 miljard euro, in de nieuwbouw van woningen wordt tot 2,1 miljard euro verwacht te worden uitgegeven, jaarlijks wordt in Waiblingen tot 2.510.474.026,67 euro geïnvesteerd in de modernisering van huizen en appartementen, in totaal wordt op de onroerend goed markt in Waiblingen jaarlijks een verbazingwekkende 9,7 miljard euro overgemaakt.

Dit is hoe het wonen in privé onroerend goed is verdeeld naar leeftijd

Wie woont er eigenlijk in onroerend goed in Waiblingen? Wij hebben eigenaars van huizen en flats in alle leeftijdsgroepen. Volgens een enquête van empirica wonen momenteel 2.306 jonge kinderen tot 10 jaar in huizen of flats van hun ouders van de eerste generatie. Naarmate zij ouder worden, neemt dit aantal iets toe, mogelijk omdat zij de kindertijd achter zich hebben gelaten en hun ouders nu een eigen beroepscarrière hebben.855 wonen in hun eigen woning, daarachter stort de curve bijna in, bij de 21-30-jarigen bijvoorbeeld zoeken zij nieuwe uitdagingen in heel Europa, statistisch gezien 625 wonen in hun eigen woning. Hoe ouder zij zijn, hoe groter de kans dat zij in hun eigen huis wonen, zodat er onder de 31-40-jarigen al 2.367 zijn en onder de 41-50-jarigen een hele 4.093 gelukkige eigenaars. Op de leeftijd van 51-60 jaar bezitten er 3.748 een eigendom. Onder de 61- tot 70-jarigen zijn dat er 2.863. Niet evenveel brengen hun laatste levensjaren door in hun eigen woning, 1.774 van alle 0,05 miljoen inwoners.

Demografie voor Waiblingen

Huisvestingssituatie – plat

Huisvestingssituatie Nummer
Huiseigendom 21.294
Flat 3.372
Huur 26.540
WG 3.613

Statistische bron: Federaal Bureau voor de Statistiek

Huiseigendom

Huiseigendom in Waiblingen / Alter Hoeveelheid
0-10 2.306
11-21 2.855
21-30 625
31-40 2.367
41-50 4.093
51-60 3.748
61-70 2.863
71-80 1.774

Statistische bron: empirica / LBS Research

Ontwikkeling

Omgeving

Huishoudens vandaag 2035 Verschil
1 22.478 24.123 1.645
2 18.640 19.737 1.096
3 6.579 5.482 -1.096
4 4.934 4.386 -548
5+ 1.645 1.590 -55

Statistische bron: Federaal Bureau voor de Statistiek

Waiblingen

Huishoudens / personen vandaag 2035 Verschil
1 29.057 30.701 1.645
2 15.899 15.351 -548
3 4.934 4.386 -548
4 3.289 3.235 -55
5+ 1.096 987 -110

Gegevensbron: Federaal Bureau voor de Statistiek