Duurzaam investeren: Klimaatvriendelijk handelen in aandelen, ETF’s & Co. – 12 tips van experts

Duurzaam beleggen in aandelen, ETF’s & Co. – 12 tips om duurzamer te beleggen! Eenvoudig en begrijpelijk uitgelegd. Praktische tips van deskundigen over hoe je duurzaam, milieu- en klimaatvriendelijk kunt beleggen met aandelen, ETF’s en andere financiële instrumenten, zelf of met behulp van geautomatiseerde Robo Advisors. Tips zijn onder meer impact investing, groene obligaties, eco-aandelen, eco-fondsen, eco-obligaties, microkrediet, social impact bonds en common good shares, maar ook duurzaamheidscriteria bij het kiezen van aandelen, ETF’s en andere financiële instrumenten van aanbieders als Grünfin of Klimavest. Groene investeringen zullen [jaar] ook steeds belangrijker worden.

1. informeer uzelf over duurzaamheidsvraagstukken

Tip 1: Informeer uzelf over duurzaamheidskwesties.

Het is belangrijk kennis te nemen van de verschillende aspecten van duurzaamheid om beter te begrijpen welke bedrijven met deze kwesties rekening houden in hun bedrijfsactiviteiten. Deze omvatten bijvoorbeeld:

 • Hernieuwbare energieën
 • Energie-efficiëntie
 • Klimaatverandering
 • Watervervuiling
 • Afvalpreventie
 • Sociale verantwoordelijkheid
 • Governance (de manier waarop een onderneming wordt bestuurd en gecontroleerd)

Om meer over deze onderwerpen te weten te komen, kunt u bijvoorbeeld:

 • Lees duurzaamheidsverslagen van bedrijven
 • Lees artikelen en nieuws over duurzaamheidskwesties
 • Bekijk informatiemateriaal van organisaties zoals het Global Reporting Initiative (GRI) of het Global Compact van de Verenigde Naties.
 • Deelnemen aan trainingen of webinars over duurzaamheidsthema’s

2. duurzaamheidsevaluaties en -beoordelingen gebruiken

Tip 2: Gebruik duurzaamheidsbeoordelingen en ratings.

Er zijn veel bedrijven en organisaties die bedrijven beoordelen op hun duurzaamheid. Deze ratings kunnen u helpen bedrijven te vinden die aan bepaalde duurzaamheidscriteria voldoen. Enkele voorbeelden van duurzaamheidsbeoordelingen en -beoordelingen zijn:

 • Dow Jones Sustainability Index (DJSI)
 • FTSE4Good Index
 • MSCI ESG-rating
 • CDP (voorheen Carbon Disclosure Project)

Om deze beoordelingen en ratings te gebruiken, kunt u:

 • Bezoek de websites van de bedrijven of organisaties die deze beoordelingen uitvoeren en zoek naar informatie over de beoordeelde bedrijven
 • Bezoek financiële nieuwswebsites of financiële portalen die informatie verstrekken over duurzaamheidsscores en -beoordelingen
 • Praat met een financieel adviseur of een andere professional die bekend is met duurzaamheidsbeoordelingen en ratings

3. zoeken naar gespecialiseerde aandelen en ETF’s

Tip 3: Zoek naar aandelen en ETF’s die gespecialiseerd zijn in duurzame onderwerpen.

Er zijn veel aandelen en ETF’s (Exchange Traded Funds) die zich richten op specifieke duurzaamheidsthema’s zoals hernieuwbare energie, milieutechnologie of maatschappelijk verantwoord ondernemingsbestuur. Deze beleggingen kunnen een goede manier zijn om te investeren in bedrijven die zich richten op duurzaamheid.

Om aandelen en ETF’s te vinden die gespecialiseerd zijn in duurzame kwesties, kunt u:

 • Bezoek financiële nieuwswebsites of financiële portalen die informatie geven over duurzame investeringen.
 • Bezoek de websites van bedrijven of organisaties die duurzame investeringen aanbieden en zoek naar informatie.
 • Praat met een financieel adviseur of een andere professional die verstand heeft van duurzame beleggingen.

4. robo-adviseurs gebruiken voor duurzame beleggingsmogelijkheden

Tip 4: Gebruik robo-adviseurs die duurzame beleggingsmogelijkheden bieden.

Robo-adviseurs zijn online diensten waarmee u geautomatiseerd kunt beleggen in aandelen, ETF’s en andere beleggingsproducten. Er zijn veel robo-adviseurs die duurzame beleggingsopties aanbieden, zoals portefeuilles gericht op specifieke duurzaamheidsthema’s.

Om gebruik te maken van robo-advisors die duurzame beleggingsmogelijkheden bieden:

 • Bezoek de websites van verschillende robo-adviseurs en zoek naar informatie over hun duurzame beleggingsmogelijkheden
 • Praat met een financieel adviseur of andere professional die verstand heeft van robo-advisors en duurzame investeringen.
 • Zoek naar reviews of aanbevelingen van gebruikers van robo-advisors die duurzame beleggingsopties aanbieden

Houd er rekening mee dat u altijd goed geïnformeerd moet zijn over beleggingsopties en de risico’s van beleggen moet begrijpen voordat u een robo-adviseur kiest.

Geautomatiseerde handel met robo-adviseurs?

Hier zijn enkele mogelijke voordelen van robo-adviseurs:

 1. Snelle en eenvoudige registratie
 2. Rendabel als vermogensbeheerder
 3. Objectiviteit en zonder euforie
 4. De klok rond beschikbaar
 5. Diversificatie van uw portefeuille

Snelle en eenvoudige registratie

Aanmelden bij een robo-adviseur is meestal snel en eenvoudig en vereist meestal slechts een paar gegevens van u.

Kosteneffectiever dan vermogensbeheerders

In vergelijking met traditionele vermogensbeheerders zijn robo-adviseurs doorgaans goedkoper omdat ze geen menselijke adviseurs in dienst hebben en dus minder personeels- en administratiekosten hebben. Meer over het onderwerp: Robo-adviseur vs vermogensbeheerder.

Objectiviteit en zonder euforie

Robo-adviseurs baseren hun aanbevelingen op vaste regels en algoritmen en zijn daarom minder gevoelig voor menselijke emotie of vooringenomenheid.

Beschikbaarheid de klok rond

Robo-adviseurs zijn de klok rond beschikbaar en stellen u in staat uw beleggingen op elk moment te beheren.

Diversificatie van uw portefeuille

Robo-adviseurs bieden vaak vooraf ontworpen portefeuilles die breed gediversifieerd zijn en daardoor het risico minimaliseren.

Hier heb ik 20 extra tips voor robo-adviseurs en kun je goede aanbieders vinden in deze vergelijking:

5. overweeg impact investing

Tip 5: Denk ook aan impact investing.

Impact investing verwijst naar investeringen die niet alleen een financieel rendement beogen, maar ook een positief sociaal of milieueffect. Impactbeleggingen kunnen bijvoorbeeld gaan naar bedrijven, projecten of organisaties die zich inzetten voor armoedebestrijding, bevordering van onderwijs of verbetering van het milieu.

Om aan impact investing te doen, kun je:

 • Zoek naar impact beleggingsfondsen die investeren in bedrijven of projecten die specifieke sociale of milieudoelstellingen nastreven
 • Praten met banken of financiële instellingen die impact investing-producten aanbieden
 • Zoek naar individuele impactinvesteringsmogelijkheden, bijvoorbeeld via crowdfundingplatforms.

6. aankoop van groene obligaties

Tip 6: Overweeg de aankoop van groene obligaties.

Groene obligaties zijn door bedrijven of overheden uitgegeven obligaties waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor milieu- of klimaatvriendelijke projecten. Voorbeelden van milieu- of klimaatvriendelijke projecten die met groene obligaties kunnen worden gefinancierd, zijn bijvoorbeeld hernieuwbare energie, energie-efficiëntie of afvalpreventie.

Om groene obligaties te kopen, kunt u:

 • Zoeken naar groene obligatieaanbiedingen van bedrijven of overheden
 • Praat met banken of financiële instellingen die groene obligaties aanbieden
 • Groene obligaties kopen via een makelaar of ander platform

Er zij op gewezen dat groene obligaties, zoals elke andere obligatie, risico’s inhouden, zoals het risico dat de kredietnemer in gebreke blijft of het risico van rentewijzigingen. Daarom is het belangrijk om de groene obligaties die u overweegt grondig te onderzoeken en de risico’s van beleggen in obligaties te begrijpen voordat u groene obligaties koopt.

7. aankoop van eco-aandelen

Tip 7: Overweeg eco-aandelen te kopen.

Eco-aandelen zijn aandelen van bedrijven die gespecialiseerd zijn in milieu- of klimaatvriendelijke kwesties, zoals hernieuwbare energie, energie-efficiëntie of milieutechnologie. Het kopen van eco-aandelen kan een manier zijn om te investeren in bedrijven die zich inzetten voor de bescherming van het milieu.

Om eco-aandelen te kopen, kunt u:

 • Zoeken naar aandelen in bedrijven die gespecialiseerd zijn in milieu- of klimaatvriendelijke kwesties
 • Zoek naar aandelenfondsen die investeren in eco-aandelen
 • Koop eco-aandelen via een makelaar of ander platform

Houd er rekening mee dat er altijd risico’s verbonden zijn aan het kopen van aandelen, zoals het risico van koersverlies of insolventie van bedrijven. Daarom is het belangrijk om de aandelen die u overweegt grondig te onderzoeken en de risico’s van beleggen in aandelen te begrijpen voordat u ze koopt.

8. aankoop van ecofondsen

Tip 8: Overweeg de aankoop van eco-fondsen.

Ecofondsen zijn beleggingsfondsen die investeren in bedrijven die gespecialiseerd zijn in milieu- of klimaatvriendelijke kwesties, zoals hernieuwbare energie, energie-efficiëntie of milieutechnologie. Het kopen van eco-fondsen kan een manier zijn om te beleggen in een breed scala van bedrijven die zich inzetten voor de bescherming van het milieu.

Om eco-fondsen te kopen, kunt u:

 • Zoek naar eco-fondsen die beleggen in bedrijven die gespecialiseerd zijn in milieu- of klimaatvriendelijke kwesties.
 • Praat met banken of financiële instellingen die eco-fondsen aanbieden
 • Ecofondsen kopen via een makelaar of ander platform

Houd er rekening mee dat er altijd risico’s verbonden zijn aan het kopen van beleggingsfondsen, zoals het risico van verliezen als gevolg van slechte prestaties van de door het fonds gehouden beleggingen. Daarom is het belangrijk om de fondsen die u overweegt grondig te onderzoeken.

9. aankoop van eco-obligaties

Tip 9: Overweeg om eco-obligaties te kopen.

Eco-obligaties zijn door bedrijven of overheden uitgegeven obligaties waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor milieu- of klimaatvriendelijke projecten. Voorbeelden van milieu- of klimaatvriendelijke projecten die met eco-obligaties zouden kunnen worden gefinancierd, zijn hernieuwbare energie, energie-efficiëntie of afvalpreventie.

Om eco-obligaties te kopen, kunt u:

 • Zoeken naar eco-obligaties van bedrijven of overheden
 • Praat met banken of financiële instellingen die eco-obligaties aanbieden
 • Koop eco-obligaties via een makelaar of ander platform

10. aankoop van microkredieten

Tip 10: Overweeg een microkrediet te kopen.

Microkredieten zijn kleine leningen die gewoonlijk worden verstrekt aan mensen in ontwikkelingslanden of andere landen met een laag inkomen om hen te helpen een klein bedrijfje op te starten of te runnen. Het kopen van microleningen kan een manier zijn om maatschappelijk verantwoord te investeren en tegelijkertijd financiële winst te maken.

Om microkredieten te kopen, kunt u:

 • Zoek naar microkredietaanbiedingen van organisaties die gespecialiseerd zijn in het verstrekken van microkredieten
 • Praat met banken of financiële instellingen die microkredieten aanbieden
 • Microleningen kopen via een makelaar of ander platform

11. aankoop van obligaties met een sociaal effect

Tip 11: Overweeg de aankoop van social impact bonds.

Social impact bonds zijn financiële instrumenten die erop gericht zijn sociale problemen op te lossen en tegelijkertijd financiële winst te genereren. Ze worden vaak uitgegeven door overheden of non-profitorganisaties en kunnen bijvoorbeeld investeren in onderwijs, gezondheidszorg of armoedebestrijding.

Om social impact bonds te kopen, kunt u:

 • Zoeken naar social impact bond aanbiedingen van overheden of non-profit organisaties
 • Praten met banken of financiële instellingen die social impact bonds aanbieden
 • Social Impact Bonds kopen via een makelaar of ander platform

Houd er rekening mee dat er altijd risico’s verbonden zijn aan het kopen van social impact bonds, zoals het risico van verliezen door slechte prestaties of het risico van rentewijzigingen. Daarom is het belangrijk om grondig onderzoek te doen naar de social impact bonds die u overweegt en de risico’s van obligatiebeleggingen te begrijpen voordat u social impact bonds koopt.

12. aankoop van aandelen van gemeen goed

Tip 12: Overweeg om gemeenschapsaandelen te kopen.

Aandelen van algemeen belang zijn aandelen in ondernemingen die zich ertoe verbinden om naast financiële winst ook het welzijn van de samenleving en het milieu in aanmerking te nemen. Aandelen van algemeen belang worden vaak uitgegeven door kleinere of middelgrote ondernemingen die zich inzetten voor sociale en milieuverantwoordelijkheid.

Om Common Good aandelen te kopen, kunt u:

 • Zoek naar aandelen van algemeen belang in bedrijven die zich inzetten voor het welzijn van de samenleving en het milieu, naast financieel gewin.
 • Koop gewone aandelen via een makelaar of ander platform

Houd er rekening mee dat er altijd risico’s verbonden zijn aan het kopen van aandelen, zoals het risico van koersverlies of insolventie van bedrijven. Daarom is het belangrijk om de aandelen die u overweegt grondig te onderzoeken en de risico’s van beleggen in aandelen te begrijpen voordat u ze koopt.

Conclusie: Duurzame investeringen

Er zijn veel manieren om op een milieu- en klimaatvriendelijke manier te investeren en tegelijkertijd financiële winst te maken. Of men kiest voor impact investing, green bonds, eco-shares, eco-funds, eco-bonds, micro-credits, social impact bonds of common good shares hangt af van persoonlijke doelstellingen en voorkeuren. Het is belangrijk de verschillende opties grondig te onderzoeken en de risico’s af te wegen alvorens te investeren. Een geautomatiseerde robo-adviseur kan helpen de juiste investering te vinden en de investering te beheren.

Geen beleggingsadvies of koopaanbeveling.

Alle hier gegeven informatie vormt geen beleggingsadvies of koopaanbeveling. Alle uitspraken zijn mijn algemeen gepubliceerde mening. Ik heb de informatie verkregen uit mijn ervaring als particuliere belegger. Dit ervaringsverslag kan en is niet bedoeld ter vervanging van persoonlijk beleggingsadvies van professionals.