Commercieel vastgoed kopen: Gids voor de procedure

Commercieel onroerend goed kopen – Wilt u een detailhandelszaak, een dokterspraktijk, kantoorruimte, industrieel onroerend goed of complete technologieparken kopen? Vermijd slechte investeringen en neem de juiste beslissingen, vanaf het begin. Een bedrijfspand kopen is een investering voor starters en bedrijfseigenaars. Het bedrijf groeit in het nieuwe pand. De locatie en de selectiecriteria van het bedrijfspand bepalen de koers voor de toekomst van de onderneming. Trouwens, u kunt de grote, gratis gids over het kopen van onroerend goed hier vinden.

Het doel bereiken met de behoeften- en investeringsanalyse

Net als particulier onroerend goed is de prijs van commercieel onroerend goed de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Gezien de ontwikkeling van de kapitaalwaarde mag worden aangenomen dat de prijzen zullen blijven stijgen. Wij bevelen een uitgebreide behoeften- en investeringsanalyse aan ter voorbereiding van de aankoop van commercieel onroerend goed:

  • De vraag is welk soort commercieel onroerend goed. Waar is het voor nodig?
  • Welke eisen worden aan het onroerend goed gesteld en welke kenmerken moet het bezitten?
  • Wat is het beschikbare budget?

Locatie selectie: Doorslaggevend voor succes

Welke locatie is ideaal voor het bedrijf? Welke voordelen kan en moet de nieuwe locatie voor de onderneming opleveren? Als u een advocatenkantoor runt en cliënten u bezoeken, kan voldoende parkeergelegenheid op een locatie in het stadscentrum nodig zijn. In voorstedelijke gebieden kan een goede toegang tot het openbaar vervoer vereist zijn. Als u producten verkoopt aan uw klanten, kan een winkel in de voetgangerszone cruciaal zijn voor succes. Als u alleen een magazijn nodig heeft, kan het commercieel onroerend goed zeker op gunstige stadslocaties worden gekocht.

Voor productiebedrijven die regelmatig leveringen en afleveringen ontvangen, zijn goede transportverbindingen van cruciaal belang. Rijverboden kunnen worden uitgevaardigd voor ritten door woonwijken. Houd ook rekening met eventuele gewichts- en hoogtebeperkingen voor voertuigen indien bijvoorbeeld bruggen moeten worden gepasseerd bij de nadering. Er moet op en rond het terrein voldoende ruimte zijn om te keren. Er moeten ook parkeerplaatsen voor werknemers worden gepland.

Kopen of huren: Wat is meer de moeite waard? – Video

In deze video van Finanzfluss (Youtube) wordt de interessante vraag gesteld: Kopen of huren? Een centrale vraag voor wie zijn eerste handelspand koopt. Trouwens, hier vindt u ook meer tips over kopen:

Tip! Kopen en huren in één:

  • Kopen appartement huis

Beslissen over het juiste object

Wij helpen u bij het beperken van de aanbiedingen. Onze ervaring in alle sectoren verzekert u van de best mogelijke locatie voor uw bedrijf, praktijk of advocatenkantoor. Wij stellen niet alleen de eisen van het pand vast, maar evalueren deze ook vanuit een professioneel perspectief. Als ervaren makelaar beoordelen wij realistisch het potentieel van de aangeboden eigendommen.

Juridische aspecten controleren

Kijk zeer zorgvuldig naar de gebruiksrechten van het eigendom. Dit kan leiden tot aanzienlijke beperkingen in het gebruik. Zo is het bijvoorbeeld verboden een productiebedrijf in een bedrijfsruimte op te zetten. Het recht om het onroerend goed als bedrijfsruimte te gebruiken vloeit voort uit de bouwvergunning, maar deze kan onder bepaalde omstandigheden worden gewijzigd. Neem contact met ons op als u vragen hebt over bouwmethoden, bouwvergunningen en het gebruiksrecht van bedrijfspanden.

De ideale bedrijfsruimte voldoet aan de eisen van uw bedrijf wat betreft de indeling van het vloeroppervlak, de statica, de verlichting en de hoogte van de ruimte. Is de beschikbare kantoorruimte, opslagruimte en verkoopruimte op lange termijn voldoende? Kan de productie in de lokalen worden ondergebracht?

Daarnaast zijn er de berekeningen voor de hoogte van de ruimte, de statica en het draagvermogen van de vloer indien zwaardere machines in de productie worden gebruikt. De water- en elektriciteitsvoorziening, met inbegrip van de hoogspanningsaansluitingen, moet worden verzekerd, evenals de verwarmingssystemen, de sanitaire voorzieningen en de parkeervoorzieningen voor klanten en werknemers. Als na de aankoop belangrijke verbouwingen nodig zijn, kost dit niet alleen geld maar ook tijd en vertraagt dit de start van operationele activiteiten.

Beoordeel het potentieel

Wij beoordelen het potentieel van uw toekomstige commerciële eigendom. Vermijd slechte investeringen, dure omzettingen en slepende juridische geschillen. Goede makelaars stellen een taxatie op van de reële marktwaarde van het commercieel onroerend goed en adviseren u met kennis van zaken over de vereisten en wettelijke specificaties voor uw bedrijf. Samen bekijken we precies aan welke criteria het nieuwe bedrijfsgebouw moet voldoen en gaan dan voor u op zoek naar de beste aanbiedingen op de markt.

Buitenreclame en klantenstoppers

In principe heeft iedere ondernemer het recht om publiekelijk reclame te maken om de aandacht te trekken. Klantenstoppers, dat zijn grote affichehouders die de aandacht vestigen op speciale aanbiedingen, horen niet alleen thuis in voetgangerszones. Meestal is echter een officiële vergunning vereist om deze klantenstoppers op te zetten. Indien de openbare straatruimte voor bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt, moet een speciale gebruiksvergunning worden aangevraagd. Het bureau voor de openbare orde is verantwoordelijk voor de afgifte van de vergunning.

De openbare verkeersruimte omvat niet alleen wegen, maar ook andere paden en plaatsen die door het grote publiek worden gebruikt, zoals voetgangers en fietsers. Zodra dit door het bedrijf zal worden gebruikt, is een officiële vergunning vereist. Wij gaan graag voor u na in hoeverre het gekozen object aan uw eisen voldoet. Indien u dat wenst, vragen wij uit voorzorg graag de nodige vergunningen en licenties voor u aan.

Wie heeft er een restaurantvergunning nodig?

Is uw eigen restaurant of café een lang gekoesterde droom? Voordat pizza, kebab, steak of café latte aan de klant worden geserveerd, moet het beoogde commerciële pand met een aantal vragen worden geconfronteerd. Om een restaurant te mogen uitbaten, moet van de bevoegde autoriteit een vergunning worden verkregen – in het officiële jargon is dit de restaurantvergunning. Dit is de eerste stap om de persoonlijke en professionele geschiktheid aan te tonen. Tegelijkertijd moet ook worden aangetoond dat de bedrijfsruimte geschikt is voor een restaurant. Dit laatste wordt bewezen door de plattegrond, waaruit blijkt dat het handelsgebouw over voldoende ruimte, parkeergelegenheid, keuken en sanitaire voorzieningen beschikt.

Gebruik van het voetpad door uw bedrijf

De buitenzitplaatsen van het commercieel onroerend goed zijn bijzonder in trek in de horeca. In de zomer worden pizza, koffie en snacks bij voorkeur buiten geserveerd. Inloopklanten moeten worden aangetrokken door de uitnodigende buitenversiering. Een speciale gebruiksvergunning is vereist voor reclame, assortiment en zitplaatsen buiten op het trottoir. Wij controleren en beoordelen welke commerciële eigendommen geschikt zijn voor uw project.

Bij het verlenen van toestemming weegt de overheid over het algemeen de breedte van het voetpad en de bestaande open ruimten mee. Er moet een minimumbreedte voor voetgangers overblijven. De eisen verschillen van gemeente tot gemeente. Wij controleren voor u of de dienst openbare orde het geplande gebruik goedkeurt.

In ieder geval moet een speciale bestemming voor het trottoir worden aangevraagd. Reclameborden, tafels en stoelen gelden niet als openbaar gebruik. Daarom moet altijd een speciaal gebruik worden aangevraagd – zelfs als de breedte voldoende is.

KfW-promotieprogramma’s voor ondernemingen

Als bevorderingsbank van de staat verstrekt de KfW Bank leningen aan vrije beroepen, het MKB en startende ondernemingen. Lage rentevoeten, aflossingsvrije jaren en lange looptijden zijn afgestemd op de behoeften van ondernemingen. Naast de KfW-promotielening kunnen bedrijven ook de ERP-starterslening krijgen voor financiering tegen lage rente.

Een startsubsidie wordt betaald door het arbeidsbureau. Andere financieringsmogelijkheden zijn KfW Startgeld en ERP-kapitaal voor startende ondernemingen en ondernemingen die minder dan drie jaar bestaan.

Commercieel vastgoed verkopen

U wilt een pand kopen en een ander verkopen en zoekt een partner om de verkoop voor u uit te voeren? Met de verkoop van commercieel onroerend goed zijn grote sommen geld gemoeid en de grootste bekwaamheid bij het doorlichten van de potentiële koper. Voor wat voor soort bedrijf is het pand geschikt? Is het een woning in een commercieel gebied of biedt u een woning aan in gemengde gebieden? Welke grondwaarde kan worden bereikt en tegen welke prijs per vierkante meter worden vergelijkbare bedrijfspanden op uw locatie verkocht? Dit zijn allemaal vragen die alleen kunnen worden beantwoord door een gedetailleerde analyse bij de verkoop van commercieel onroerend goed.