Onroerend goed particulier verkopen – procedure en risico’s

Onroerend goed particulier verkopen – Er zijn verschillende redenen om een huis te verkopen. Een professionele verhuizing, een verandering in uw gezinssituatie zoals een echtscheiding, een verhuizing naar een grotere woning of de financieel noodzakelijke verkoop behoren tot de meest voorkomende redenen wanneer een huis van eigenaar moet veranderen.

In de meeste gevallen moet de verkoop van het huis snel gaan en zonder lange wachttijd worden gerealiseerd. Bij onderhandse verkoop wordt u als eigenaar zwaar belast, omdat u alle taken voor en tijdens de afzonderlijke fasen zelf moet uitvoeren. Toch is het heel goed mogelijk om een huis particulier te verkopen, mits u alle stappen in de juiste volgorde zet en u zich ervan bewust bent dat u de komende weken of maanden veel tijd zult moeten investeren in gesprekken met potentiële kopers en in bezichtigingen.

Verkoopprijzen voor particuliere verkoop

Bij particuliere verkoop wordt vaak een lagere verkoopprijs bereikt dan bij verkoop via makelaars!

Voordat u besluit uw huis zonder makelaar te verkopen, willen wij u erop wijzen dat er bij de bepaling van de biedprijs enorme fouten kunnen worden gemaakt. Laat uw eigendom professioneel taxeren en bepaal de prijs pas wanneer u de marktwaarde van het huis kent. Dit betekent dat u een taxateur zult moeten inhuren en voor de taxatie zult moeten betalen. Dit brengt kosten met zich mee van gemiddeld 1.000 euro, waardoor sommige eigenaars afzien van de belangrijke basis voor het bepalen van de prijs.

Risico’s van particuliere bemiddeling

Een subjectieve taxatie van uw huis brengt het risico met zich mee dat u een te hoge of te lage prijs vaststelt. Een te hoge prijs beperkt de belangstelling van potentiële kopers, terwijl een te lage prijs gepaard gaat met verliezen. Over het algemeen worden huizen die onderhands worden verkocht voor minder verkocht dan huizen die professioneel worden bemiddeld. Dit feit is onder meer gebaseerd op de onderhandelingsvaardigheden waarover makelaars beschikken als gevolg van hun beroep en ervaring. Als u als eigenaar snel wilt verkopen, neemt het risico toe dat het huis onder de werkelijke waarde wordt verkocht. Wees u hiervan bewust en sluit dit uit door de prijs te oriënteren op de marktwaarde en deze te laten bepalen door een deskundige.

Feiten over voorbereiding en verkoop

Voor elke verkoop van een huis moeten de nodige documenten worden verkregen. U hebt een uittreksel uit het kadaster nodig, het energiecertificaat, een taxatie, plattegronden, een bewijs van een grondbelasting of een bewijs dat het onroerend goed niet bezwaard is. Voorts moeten het terrein- en het ontwikkelingsplan, de documenten betreffende de uitgevoerde renovatie- en onderhoudswerkzaamheden beschikbaar zijn. Voor de voorbereiding van een exposé hebt u foto’s nodig die het pand van zijn mooiste kant laten zien en zo de belangstelling bevorderen. Alle beschrijvingen moeten waarheidsgetrouw en zinvol zijn en ook eventuele gebreken vermelden.

Organisatorische zaken: toegankelijkheid, documenten

Na de publicatie van het exposé moet u uw beschikbaarheid per e-mail en telefoon controleren, aangezien potentiële kopers een snel antwoord verwachten en vaak onmiddellijk een afspraak voor bezichtiging. Wees voorbereid op het feit dat u ’s avonds en in het weekend bijzonder veel vragen zult krijgen en dienovereenkomstig beschikbaar moet zijn. Het tijdstip van de bezichtigingen vereist een goede organisatie, aangezien de afspraken in overeenstemming moeten zijn met uw dagelijkse routine en met de tijdsmogelijkheden van potentiële kopers.

Als het voornemen tot verkoop serieus wordt, hebt u documenten van de geïnteresseerde partij nodig betreffende kredietwaardigheid en inkomen, alsmede bevestiging dat de financiering is gegarandeerd. De controle van deze documenten vereist ervaring en moet de mogelijkheid uitsluiten dat zich kort vóór de ondertekening van het contract problemen voordoen, bijvoorbeeld als gevolg van een financiering die niet is verzekerd. Alleen met veel tijd en aandacht kan een huis onderhands worden verkocht zonder dat u de valkuilen leert kennen en belangrijke factoren vergeet.

Objectieve waardebepaling als basis voor de verkoop van particuliere woningen

Als eigenaar heb je altijd een emotionele band met je huis. Dit betekent dat een objectieve beoordeling van de verkoopprijs zeer moeilijk of zelfs onmogelijk is. Er zijn herinneringen aan uw eigendom die leiden tot een overwaardering of een prijs onder de werkelijke waarde, afhankelijk van de oriëntatie.

Alleen als u de biedprijs baseert op de professioneel vastgestelde marktwaarde, kunt u echt objectief verkopen en subjectieve gevoelens buiten beschouwing laten. De meeste aspirant-kopers gaan met de verkoper in onderhandeling over de prijs. Dit is het moment waarop mentale kracht en onderhandelingsvaardigheden belangrijk worden. U hebt de prijs bepaald en verwezen naar de marktwaarde. Nu zijn uw onderhandelingsvaardigheden vereist als u niet onder de prijs wilt gaan die voor het onroerend goed is vastgesteld en onderweg nadelen wilt ondervinden.

Meer informatie over het verkopen van een huis:

Verkopen

Er zijn verschillende redenen die u aan het denken zetten om een eigendom te verkopen. Veel van onze cliënten bezitten al een eigen huis of appartement wanneer zij het huis van hun ouders erven en weten niet hoe zij nu met de erfenis moeten omgaan. Zit u met deze vraag of heeft u een andere reden om uw huis te verkopen? Onze professionele online makelaars zullen u ondersteunen en u helpen om de beste prijs voor het onroerend goed te krijgen en niet te lang te wachten in de loop van de verkoop. Hoewel u als enige eigenaar ook particulier kunt verkopen, stelt een huis of appartement dat eigendom is van een gemeenschap van erfgenamen u voor grotere uitdagingen.

Taken van een makelaar

In principe vervult een makelaar alle taken die belangrijk zijn voor en tijdens de verkoop- en verhuurfase. Hij stelt een exposé op, bepaalt de marktwaarde van uw eigendom, maakt reclame voor uw eigendom en fungeert vervolgens als tussenpersoon tussen u en belangstellenden. Terwijl het opstellen en publiceren van een advertentie een tijdrovende maar eenmalige taak is, maakt het beantwoorden van vragen van klanten deel uit van de dagelijkse werkzaamheden van een makelaar.

  • Hier vindt u meer informatie over de taken van een makelaar.

Commissie voor de makelaar – De belangrijkste voorschriften

Meer dan 80 procent van alle eigendommen te koop of te huur worden bemiddeld. Dit betekent dat de eigenaar een makelaar opdracht geeft om het aanbod bekend te maken en alle taken tot aan het sluiten van de overeenkomst voor zijn rekening uit te voeren. Professionele makelaardij is een dienst die wordt overeengekomen tussen de cliënt en de makelaar. Nadat de dienst is verricht, is een commissie, de zogenaamde courtage, verschuldigd. Wie de provisie betaalt, hangt af van het soort provisie en de reden voor de provisie. Als u uw eigendom via een makelaar verkoopt, betaalt de koper meestal. Voor verhuur geldt sinds 2015 het kopersprincipe, zodat de ontvanger van de factuur en de betaler van de commissie identiek is aan de persoon die opdracht heeft gegeven voor een makelaarsdienst.

  • Hier vindt u meer informatie over de courtage van de makelaar.