Bondsdagverkiezing 2017 in NRW: Noordrijn-Westfalen stemmen

13.253.554 kiesgerechtigden bereiden zich in Noordrijn-Westfalen voor op de komende bondsverkiezingen, hoeveel kiezers dit jaar daadwerkelijk naar de stembus zullen gaan valt nog te bezien. De datum zal worden vastgesteld door de zittende bondspresident in samenwerking en overleg met de deelstaten en de regering. Laten we nu overgaan van de feiten naar de huidige prognoses en cijfers, met de betrokken partijen rond CDU / CSU, SPD, FDP, Groenen, Links, en vele anderen. Niet alleen de programma’s van de partijen en topkandidaten, in de blog vindt u ook steeds prognoses, trends, prognoses en actuele cijfers. We hebben de trends en voorspellingen van Potsdam tot Berlijn. De Bondsdagverkiezing dient om de leden van de Duitse Bondsdag te bepalen en vast te stellen. De belangrijkste partijen zijn CDU/CSU, SPD, FDP, Die Linke en Die Grünen. Ook Die Partei, Free Voters en AfD.

Prognoses voor de Bondsdagverkiezingen van de Christen-Democratische Unie

De CDU/CSU is een volkspartij. Het is al meer dan 50 jaar actief. Hier zijn de huidige verkiezingsvoorspellingen voor Noordrijn-Westfalen. Prognoses overtuigen de CDU / CSU tot 4.148.811 kiezers, dat is 43,8% van de burgers hier in Noordrijn-Westfalen en 39,9% van de tweede stemmen werden uitgebracht voor de CDU / CSU in Noordrijn-Westfalen. Ontdek hier meer over de CDU / CSU en over het huidige verkiezingsprogramma van de CDU / CSU.

De parlementaire fractie van de SPD

De Sociaal-Democratische Partij van Duitsland (SPD) is in het hele land politiek vertegenwoordigd, maar zij zit ook in alle deelstaatparlementen. Als partij is zij in de naoorlogse periode opnieuw opgekomen en staat zij voor sociale waarden. Het centrale doel is onderwijsrechtvaardigheid voor meer gelijke kansen op vooruitgang voor minder opgeleide klassen en sociale groepen voor een sociaal rechtvaardiger land. Als partij heeft zij net als de CDU veel partijleden, en in 2017 kreeg zij er extreem veel partijleden bij door de kandidatuur van Martin Schulz, die velen voorheen alleen kenden van het EU-parlement. Voor de Bondsdagverkiezingen wordt een stijging van 5 procent gespeculeerd. Wie ligt er voor bij de kiezers? Aan wie geven de kiezers in Noordrijn-Westfalen de voorkeur? Van de 13.253.554 kiesgerechtigden in Noordrijn-Westfalen stemt 36,7% bij hun eerste stem op de SPD. Nadere informatie over het EPD.

De Groenen Groep

Bündnis 90/Die Grünen zijn bijzonder begaan met duurzame politiek, en hebben zelfs minister-presidenten geleverd. De Groenen richten zich op een groene economie, milieubescherming, een sterk Europa, de integratie van vluchtelingen, gelijke rechten en een nog rechtvaardiger samenleving. De Groenen zeggen dat ze staan voor een kosmopolitisch, rechtvaardig en ecologisch land, van elektrische auto’s tot integratie, van groene economie tot gegevensbescherming. Wie heeft de leiding bij de kiezers? Hoe beslissen de mensen in Noordrijn-Westfalen? 6,4% van de eerste stemmen kunnen door Die Grünen in Noordrijn-Westfalen worden behaald Lees hier meer over Die Grünen en het huidige verkiezingsprogramma van Die Grünen.

Beleid en verkiezingsprogramma Links: Linkse Partij

De Linkspartei is in 2007 ontstaan uit een poging tot fusie tussen de SPD-afsplitsing (WASG) en de Linkspartei.PDS. Hier zijn de huidige prognoses voor Die Linke. Van de 13.253.554 kiesgerechtigden stemt 5,1% op Die Linke. Lees hier meer over Die Linke of vind meer over Die Linke op Wikipedia.

Het beginsel en het verkiezingsprogramma van de AFD (Alternatief voor Duitsland)

De AfD-partij is ontstaan als reactie op de reddingsoperatie met de euro en was in heel Duitsland sterk aanwezig in de kranten en het nieuws. Slechts een jaar later kwam het in elf deelstaatparlementen tegelijk, snel voor politieke partijen. Hoe stemmen de mensen in Noordrijn-Westfalen? 1,8% kan de AfD in Noordrijn-Westfalen (Nordrhein-Westfalen) Meer informatie over de AfD, ook op Wikipedia.

Voorspellingen van de FDP (Freie Demokratische Partei) voor de Bondsdagverkiezingen

Het basisidee van de FDP is altijd liberalisme geweest. Er staan regelmatig verkiezingsvoorspellingen in de kranten. zal de partij voor zich winnen. Lees hier meer over de FDP.

Beleidsterreinen voor dit jaar

  1. Europees beleid
  2. Cultureel beleid
  3. Economisch beleid
  4. Mediabeleid
  5. Landbouwbeleid
  6. Defensiebeleid
  7. Veiligheidsbeleid
  8. Onderwijsbeleid

Prognose voor kiesdistrict 905: Noordrijn-Westfalen

De prognose voor het kiesdistrict Noordrijn-Westfalen, zie hier de prognose voor de belangrijkste stad van Noordrijn-Westfalen, Düsseldorf.

Partijen Kiezers Percentage
EPD 3.472.520 36.7%
Tweede stemming EPD 3.028.282 32.0%
CDU/CSU 4.148.811 43.8%
Tweede stemming CDU/CSU 3.776.563 39.9%
De Groenen 606.235 6.4%
Tweede stem De Groenen 760.642 8.0%
FDP 228.962 2.4%
Tweede stem FDP 498.027 5.3%
De linkerkant 483.918 5.1%
Tweede stemming Links 582.925 6.2%
Onafhankelijke kiezers 18.250 0.2%
Tweede stemming Vrije kiezers 25.127 0.3%
AfD 171.511 1.8%
Tweede stem AfD 372.258 3.9%
Het feest 5.192 0.1%
Tweede stem De Partij 37.776 0.4%

Basis/Bron: De federale verkiezingscommissaris / Wiesbaden 2016 / Uitslag van de verkiezing voor de 18e Duitse Bondsdag op 22 september 2013 omgezet naar de 299 kiesdistricten in de voor de Bondsdagverkiezing 2017 vastgestelde kiesdeler.

Meer opiniepeilingen over Düsseldorf en Noordrijn-Westfalen:

  • Verwachting Noordrijn-Westfalen

Enquêtes in alle federale staten